Pakistan

Pakistaanse Huma dankbaar voor het werk van GlobalRize:

“God gebruikte me afgelopen Kerst om Zijn woord te delen”

 

In Pakistan wonen naar schatting zo’n drie miljoen christenen op een bevolking van bijna 221 miljoen, waarvan 96 procent moslim is. Bijna 218 miljoen Pakistanen hebben het evangelie waarschijnlijk nog nooit gehoord omdat ze behoren tot een etnische bevolkingsgroep met minder dan 5% christenen. Pakistaanse minderheden worden geregeld gediscrimineerd sinds de regering een islamiseringsbeleid voert, en dat geldt ook voor christenen, hoewel ze eigen kerkdiensten mogen beleggen als ze anderen daarmee niet belasten.

Tweederangs burgers

Christenen worden behandeld als tweederangs burgers, beschikken over minder opleidingsmogelijkheden, bemachtigen alleen laagbetaalde baantjes of zijn werkloos, zoals de vader van de 25-jarige Huma, die christen is. Ze schrijft dankbaar: “God gebruikte me afgelopen Kerst om Zijn woord te delen.”

Blasfemiewetten

Wie in dit Aziatische land Mohammed belastert, krijgt de doodstraf en wie de Koran bezoedelt, verdient, volgens de blasfemiewetten, levenslange gevangenisstraf. Extremisten misbruiken de wet om onschuldigen, christenen maar ook moslims, vals te beschuldigen en ze intimideren mensen die het recht moeten handhaven. Minderheden worden vervolgd en voelen zich geïntimideerd als er geweld tegen hen wordt gebruikt. Officieel mogen christenen vrijuit het evangelie delen met hun onbereikte landgenoten maar dat doen ze vaak niet omdat ze moslims wantrouwen en bang zijn voor wraakacties. Bovendien krijgen moslims het zwaar te verduren als ze christen worden, omdat familieleden en buurtgenoten dat niet accepteren.

Sharia

De fundamentalistische islam van de Taliban heeft het land verdeeld en het geweld versterkt tegen religieuze minderheden, zoals christenen, hindoes, Ahmadiyya’s en sjiitische moslims. Miljoenen Pakistanen leven in armoede. Het geweld kostte duizenden levens en ontwrichtte die van miljoenen; het zorgde ervoor dat woonplaatsen verlaten werden en scholen leeg kwamen staan. Ondertussen worden kinderen op religieuze scholen, waarvan er in Pakistan 20.000 bestaan, onderwezen in de koran en de islam. Pakistaanse vrouwen krijgen nauwelijks scholing, kennen amper vrijheden of rechten en zijn vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Sociale structuren en traditionele opvattingen maken het moeilijk Pakistaanse vrouwen het evangelie te vertellen.

Bijbelcursus in het Urdu

De meest gesproken taal in Pakistan is het Punjabi; de officiële nationale talen zijn het Engels en Urdu, dat op school wordt geleerd en wordt gebruikt door de media. Het wordt ook gesproken door de moslimbevolking in India, door 65 miljoen geëmigreerde Pakistani wereldwijd, zoals in Bangladesh, Saoedi-Arabië en het Verenigd-Koninkrijk, en door 40 miljoen mensen als tweede taal. Verder kan men in Pakistan terecht met het Sindhi, Pasjtoe, Beloetsji, Kasjmiri, Seraiki, Kurdistani en Farsi. GlobalRize faciliteert WhatsApp-groepen in het Urdu en verspreidt het evangelie via Facebookpagina’s in het Urdu en Punjabi, talen die ook in India worden gesproken. De organisatie heeft 322.000 Pakistaanse volgers op sociale media, van wie 13.000 elke maand in gesprek gaan met de beheerders van de pagina of berichten liken of delen. 215 Pakistani volgden afgelopen jaar een online bijbelcursus van GlobalRize.

Blijf uw werk doen

Ondertussen kwam Huma in april 2017 via de internetpagina Biblword in contact met GlobalRize, die het evangelie ook in Pakistan verspreidt via internet. Huma voelde zich ongelukkig en wilde daarom meer te weten komen over Jezus Christus en Zijn liefde, genade en vergeving. “We hebben in Pakistan veel christelijke voorgangers en leiders maar niemand kon me meer vertellen over Christus”, schrijft ze.

Huma dankt God en GlobalRize omdat ze het gevoel heeft dat God werkt door de social mediapagina’s van deze zendingsorganisatie en door de medewerkers die hun werk doen met een biddend hart. Ze schrijft: “God zegene u. Blijf uw werk doen voor de Heer zodat Hij nog méér zielen redt door uw werk.”

De sleutel

Huma schrijft haar mentor dat ze tientallen berichten stuurde naar christenen en naar christelijke internetpagina’s. “Ik was als een hongerig, klein kind op zoek naar voedsel.” Huma krijgt bericht van GlobalRize en een mentor begeleidt haar bij de bijbelcursus die ze volgt. “Ik wil God dienen en Hem verheerlijken, in leven en sterven”, getuigt ze. Huma volgt nu de FGA-bijbelschool, die in 1967 is opgericht door de Zweedse zendeling Sjoberg, en runt het YouTube-kanaal M k golam, Christ’s servant, waarop ze, in het Urdu, christelijke boeken bespreekt. Huma wil een dienstknecht zijn van God. De sleutel tot het navolgen van Christus is volgens haar gehoorzaamheid aan Christus, die we ervaren door ons over te geven aan de Heilige Geest, zodat Hij ons leven kan vullen en ons vormt naar het beeld van Christus.

Scroll naar boven