Saoedi Arabië

Christelijke aanbiddingsliederen klinken in Saoedi-Arabië

Saudi-Arabië is de bakermat van de islam, dat zich vanuit Mekka uitspreidt over de hele wereld. De wetgeving in het streng islamitische land is gebaseerd op de sharia en alle Saoedi’s zijn verplicht zich te bekeren tot de islam. Ruim negentig procent van de bijna 35 miljoen inwoners is zelfs streng islamitisch. Moslims bidden vijfmaal per dag in de richting van Mekka en ze moeten eenmaal in hun leven de hadj maken, de pelgrimstocht naar Mekka, die jaarlijks meer dan twee miljoen moslims trekt.

Ramadan respecteren

Het aantal christenen in Saoedi-Arabië wordt geschat op 1.419.000, vooral migranten. Zij kunnen in Saoedi-Arabië niet naar de kerk, omdat de overheid geen toestemming geeft voor de bouw van kerken. Ze moeten de ramadan respecteren, mogen de christelijke feestdagen niet in het openbaar vieren maar mogen wél in kleine groepen bijeenkomen.

Saoedi’s mogen de islam niet verlaten en kunnen de doodstraf krijgen als ze christen worden. Het is voor hen vrijwel onmogelijk christen te worden, helemaal in het openbaar. Toch groeit het aantal Saoedische christenen, doordat ze via radio, tv of internet in aanraking komen met het christendom.

Onbereikte Saoedi’s

Saoedi’s kunnen via GlobalRize een cursus volgen over de Bijbel of over het christelijk geloof, waarbij ze persoonlijke begeleiding krijgen van een mentor. 103 Saoedi’s deden dat in 2020. De zendingsorganisatie verspreidt via internet het evangelie in het Arabisch en Engels, dat door de meeste Saoedi’s gesproken wordt. Ook migranten die in Saoedi-Arabië werken, zijn welkom bij GlobalRize, zoals de Oegandese Harriet. Zij vertelt dat haar geloof versterkt wordt door het contact met Biblword en dat de vrijwilligers van GlobalRize haar helpen christen te blijven. Tegelijkertijd is ze somber over de mogelijkheden voor de evangelieverkondiging aan onbereikte Saoedi’s. “We moeten rekening houden met de drie w’s als we Saoedi’s het de blijde boodschap willen brengen van de Here Jezus”, zegt ze. “Wie, Waar en Wanneer. Saoedi’s wonen in een moslimland en aanbidden Allah vol overgave.”

Een grote menigte

“Hoor ik als Filipijnse tot het volk van God?” vroeg Sue zich af in een chatgesprek met haar mentor. Sue werkt als arbeidsmigrant in Saoedi-Arabië en volgt de bijbelcursus van GlobalRize, waarbij ze begeleid wordt door een Nederlandse mentor. Samen bestuderen ze Openbaring 7, waarin een grote menigte uit elke natie, stam, volk en taal wordt beschreven die voor de troon staat. Terwijl Sue achttien maanden haar dochters niet kan zien en niet naar de kerk kan, schrijft ze haar mentor dat ze zich desondanks vooral gelukkig voelt door het volgen van de cursus. “Ik had twijfels, maar ben nu erg trots om te zeggen dat ik een kind van God ben.”

 

Sue probeert het goede nieuws voorzichtig te delen met het Saoedische gezin waarin ze werkt, hoewel ze daardoor gevaar loopt. Ze laat hen christelijke aanbiddingsliederen horen en bidt of God hun harten opent voor de Here Jezus, Die in de liederen geprezen wordt. Daarnaast vertelt ze Filipijnse werkers wat ze leerde in de bijbelcursus. Zo wordt via online-cursussen het evangelie verspreid, zélfs in Saoedi-Arabië.

Hervormingen

Kroonprins Mohammad bin Salman pakt ondertussen de corruptie aan en voert hervormingen door die goed uitpakken voor christenen, omdat ze minder streng in de gaten worden gehouden. Het koninkrijk telt 31.640.000 mensen die de blijde boodschap van de Here Jezus waarschijnlijk nog nooit hebben gehoord, omdat ze behoren tot een bevolkingsgroep met minder dan 5% christenen. Ondertussen heeft GlobalRize in Saoedi-Arabië 44.000 volgers op sociale media, van wie 7.000 maandelijks met de organisatie chatten of de berichten liken en delen.

Scroll naar boven