Ranglijst
onbereikten
2022
Ranglijst onbereikten 2022
#
Ranglijst
onbereikten 2022

Landen die het minst bereikt
zijn met het evangelie

GlobalRize brengt voor het tweede jaar de ‘Ranglijst onbereikten’ uit. Deze ranglijst laat zien in welke landen het aantal gelovigen het laagst is en waar evangelisatie het hardst nodig is. De ranglijst van 2022 is samengesteld op basis van het percentage christenen per land.

Landen die het minst bereikt
zijn met het evangelie

Volken die het minst bereikt zijn met het evangelie

Ranglijst onbereikten GlobalRize Afghanistan

#1 Afghanistan

Arabische wereld domineert ranglijst onbereikten 2022

GlobalRize heeft de nieuwe ranglijst onbereikten uitgebracht. Hierop staan de 16 landen* waar minder dan 1% van de bevolking christen is. Deze landen hebben samen meer dan 600 miljoen inwoners. Ongeveer een kwart van deze mensen spreekt Arabisch, een kwart Bengaals, een kwart Turks of Farsi, en een kwart spreekt een kleinere taal. De twee landen waar het percentage christenen het laagst is, zijn Afghanistan en Somalië, waar slechts 0,02% van de bevolking christen is. Vrijwel alle landen op de lijst zijn islamitisch. De enige uitzondering is Noord-Korea, op de 10e plaats.

Arabische wereld domineert ranglijst onbereikten 2022

#1 Afghanistan

Tienduizenden Afghanen horen het evangelie via Farsi Facebookpagina

#2 Somalië

Het land waar christenen vermoord worden

 

#3 Jemen

Een schande als een Jemenitische moslim christen wordt

#4 Marokko

37 miljoen Marokkanen hebben weinig kans het evangelie te horen

#5 Tunesië

De vrijheid is niet zo groot als het lijkt

 

 

#6 Turkije

83 miljoen Turken hoorden nog nooit het evangelie

 

#7 Mauritanië

Een woestijnland zonder kerken

 

 

#8 Niger

Situatie van christenen wordt moeilijker door Boko Haram


#9 Algerije

GlobalRize biedt Algerijnen cursussen over het evangelie

 

#10 Noord-Korea

Ruim 25 miljoen onbereikten in atheïstisch Noord-Korea


#11 Irak

40 miljoen Irakezen hoorden nog nooit het evangelie

#12 Libië

Het land waar het aantal christenen sterk daalt#13 Bangladesh

GlobalRize brengt Bengalen het evangelie in het Bengaals


#14 Tadzjikistan

Langzamerhand meer kerken met voormalige moslims

 

 

#15 Iran

Iraanse jongeren staan open voor het evangelie#16 Palestijnse
gebieden

Een krimpende christelijke minderheid

 

 

Arabische wereld domineert ranglijst onbereikten 2022

Arabische wereld domineert ranglijst onbereikten 2022

GlobalRize heeft de nieuwe ranglijst onbereikten uitgebracht. Hierop staan de 16 landen* waar minder dan 1% van de bevolking christen is. Deze landen hebben samen meer dan 600 miljoen inwoners. Ongeveer een kwart van deze mensen spreekt Arabisch, een kwart Bengaals, een kwart Turks of Farsi, en een kwart spreekt een kleinere taal. De twee landen waar het percentage christenen het laagst is, zijn Afghanistan en Somalië, waar slechts 0,02% van de bevolking christen is. Vrijwel alle landen op de lijst zijn islamitisch. De enige uitzondering is Noord-Korea, op de 10e plaats.

Arabische wereld

De lijst wordt gedomineerd door de Arabische wereld: acht van de zestien landen op de lijst zijn Arabisch. Dit geeft weer hoezeer de islam overheersend is in de Arabische wereld. In al deze landen is er een grote christelijke aanwezigheid geweest, maar in de loop van de geschiedenis is die steeds verder teruggedrongen. Dat proces zet zich nog steeds voort. Zo staat nu Irak op de lijst met een bevolking die voor 0,4% christelijk is. Dat was in 2010 nog 1,6%.

Er zouden nog meer Arabische landen op de lijst staan als er alleen naar de lokale bevolking gekeken werd. In enkele landen, zoals Saoedie-Arabië, is er een vrij hoog percentage van de inwoners christen door grote aantallen buitenlanders die er permanent wonen. Tegelijkertijd is de Arabische bevolking vrijwel zonder uitzondering moslim. De laatste jaren zijn er wel steeds meer huiskerken in de Arabische wereld waar ook christenen komen die tot geloof zijn gekomen vanuit een moslimachtergrond. Maar het gaat nu nog om zulke kleine getallen dat het nauwelijks invloed heeft op het totale percentage christenen in de Arabische wereld.

Landen met problemen

Opvallend aan de lijst met onbereikte landen is dat er veel landen op staan met grote problemen. Bij de top-3 van de lijst is dat heel duidelijk. Afghanistan heeft het afgelopen jaar weer een Talibanregime gekregen. Er zijn meer dan twee miljoen Afghaanse vluchtelingen, en ook nog eens ruim drie miljoen Afghanen die binnen het land zelf hun eigen woonplaats zijn ontvlucht. Somalië is berucht als een land waar al lange tijd geen effectieve overheid is, waardoor het land in een status van wetteloosheid verkeert. En in Jemen is al jaren een burgeroorlog gaande, die tot nu toe bijna 400.000 doden heeft gekost.

 

Binnen de landen op de lijst met onbereikten zijn het de christenen die het door hun geloof nog veel moeilijker hebben dan de rest van de bevolking. Alle landen in de top-5 van de ranglijst christenvervolging van Open Doors komen ook voor op de ranglijst onbereikten van GlobalRize: Afghanistan, Noord-Korea, Somalië, Libië en Jemen.

Het evangelie voor onbereikte landen

Als er zo weinig christenen in een land zijn, en zij ook nog eens sterk beperkt worden in de mogelijkheden om kerkdiensten te houden, zorgt dat ervoor dat de grote meerderheid van de bevolking zelfs niet de keus heeft om christen te worden. 18 Nederlandse organisaties hebben de coalitie #NoChoice gevormd om hier aandacht voor te vragen. Zij zetten zich in om de onbereikten het evangelie te vertellen. Zo zenden Frontiers, Pioneers en WEC werkers uit naar landen uit de lijst onbereikten. En GlobalRize, Jesus.net en TWR gebruiken media en internet om het evangelie te brengen aan mensen die anders niet of nauwelijks bereikbaar zijn.

* De ranglijst beperkt zich tot landen met meer dan een miljoen inwoners


De ranglijst onbereikten

De ranglijst onbereikten van GlobalRize brengt in beeld wie nog niet de gelegenheid heeft om het evangelie te horen. Met andere woorden, de onbereikten zijn de mensen voor wie zending het hardst nodig is. Elk jaar wordt daarbij voor een andere aanpak gekozen. Het ene jaar wordt gekeken naar landen, het andere jaar naar volken. Het ene jaar wordt gekeken naar absolute aantallen, en het andere jaar naar percentages. Dit gebeurt in een cyclus van zes jaar.
GlobalRize hoopt dat door aandacht te vragen voor de onbereikten, meer mensen zich geroepen weten en er meer aandacht en steun komt voor zending onder onbereikten.

 

Voor persvragen over de ranglijst kunt u zich richten tot: ranglijst@globalrize.nl


De ranglijst onbereikten

De ranglijst onbereikten van GlobalRize brengt in beeld wie nog niet de gelegenheid heeft om het evangelie te horen. Met andere woorden, de onbereikten zijn de mensen voor wie zending het hardst nodig is. Elk jaar wordt daarbij voor een andere aanpak gekozen. Het ene jaar wordt gekeken naar landen, het andere jaar naar volken. Het ene jaar wordt gekeken naar absolute aantallen, en het andere jaar naar percentages. Dit gebeurt in een cyclus van zes jaar.
GlobalRize hoopt dat door aandacht te vragen voor de onbereikten, meer mensen zich geroepen weten en er meer aandacht en steun komt voor zending onder onbereikten.

 

Voor persvragen over de ranglijst kunt u zich richten tot: ranglijst@globalrize.nl

Interview Family7 met Marten Visser

Interview Family7 met Marten Visser

Dinsdag 8 februari 2022 was Marten Visser te gast in het programma Uitgelicht! van Family7, over de ranglijst onbereikten. Bekijk het interview in onderstaande video.

Scroll naar boven