Ranglijst onbereikten GlobalRize Niger

Niger

Situatie van christenen wordt moeilijker door Boko Haram

Niger is een Afrikaans land dat voor een groot deel in de Sahara ligt. Het is een van de armste landen ter wereld, waar drie kwart van de mensen niet kan lezen en schrijven. Ongeveer de helft van de bevolking bestaat uit Hausa, de rest uit verschillende andere Afrikaanse etnische groepen. Er is een snelle bevolkingsgroei, wat bijdraagt aan de economische problemen van het land. Als voormalige Franse kolonie, is Frans de officiële taal van het land.

 

In Niger wonen verschillende etnische groepen, die allemaal in overweldigende meerderheid moslim zijn. Lang was Niger een uitzondering in de moslimwereld, omdat er vrijheid was om het evangelie te verkondigen. Onder alle etnische groepen zijn kleine kerken ontstaan, waarbij het getuigenis van mensen die werkten bij christelijke ontwikkelingsorganisaties een belangrijke rol heeft gespeeld. Er zijn waarschijnlijk ruim 5.000 Nigerezen die christen geworden zijn vanuit een moslimachtergrond. De laatste jaren is de situatie in Niger echter veranderd. Terroristische groeperingen, waaronder Boko Haram, hebben het voor het zeggen gekregen in grote delen van het land. Dat levert gevaar op voor christenen. Ook zijn de opvattingen onder de bevolking onder invloed van islamitisch onderwijs uit het buitenland aan het verharden. Het verlaten van de islam wordt steeds minder geaccepteerd.

 

Niger is een van de landen die voor GlobalRize moeilijk te bereiken valt, omdat nog maar 15% van de bevolking toegang tot het internet heeft. Toch hebben al ruim 100 cursisten uit Niger zich ingeschreven voor een bijbelstudie en contact gehad met de franstalige mentoren van GlobalRize. Dit zijn opvallend vaak leden van kleine kerken in Niger, die het geleerde kunnen doorgeven aan moslims in hun omgeving.

De Marokkaanse kerk heeft voor ontwikkeling, opleiding en Bijbelvertaling medewerkers en partners nodig, zodat de bijna 37 miljoen nauwelijks bereikte Marokkanen bereikt kunnen worden met het evangelie. Marokko kent twee officiële talen: het Arabisch en Amazigh, of Berbers, en de meeste Marokkanen spreken Frans. GlobalRize brengt hen het evangelie in het Arabisch en Frans.

208 Marokkanen volgden afgelopen jaar online-bijbelcursus

GlobalRize werkt in Marokko vooral via haar lokale partner. De zendingsorganisatie heeft 2.800 Marokkaanse volgers op sociale media, van wie elke maand enkele tientallen reageren op berichten over de blijde boodschap van de Here Jezus. Afgelopen jaar volgden 208 Marokkanen de online-bijbelcursus van GlobalRize.

Imam neemt Bijbel in ontvangst

In een Noord-Afrikaans moslimland zet een zendingsteam vanwege beperkende coronamaatregelen bijbelcursussen online (met steun van GlobalRize). Het team bidt geregeld of God zich wil openbaren aan invloedrijke stadsbewoners. Niet veel later schrijft iemand zich in voor de GlobalRize-cursus ‘Het leven van Jezus’, speciaal voor mensen in de Arabische wereld. De bijbelcursist rondt de cursus in sneltreinvaart af, net als de cursus ‘Vergeving’, en stelt zijn mentor geïnteresseerde vragen. Deze cursist blijkt een imam te zijn, die eerbiedig een Bijbel in ontvangst neemt. Inmiddels zijn in die stad twintig mensen gedoopt. Het is een enorme bemoediging dat God aan het werk is in het hart van deze moslimleider en in de harten van zijn stadsgenoten.

Scroll naar boven