GlobalRize is volledig afhankelijk van giften. De algemene inkomsten zijn niet voldoende om de groei van het werk te financieren. Daarom is een aantal medewerkers in dienst op basis van giften opgebracht door een vriendenkring: een groep mensen die hen financieel ondersteunt. Op deze manier wordt er in hun financiën voorzien, zodat ze zich in kunnen zetten om mensen online te bereiken met het Evangelie.

Wil jij financieel bijdragen?

Hoe werkt het?

Het werk dat Arjan doet is afhankelijk van mensen zoals jij. Je kunt hem maandelijks of eenmalig ondersteunen.

Meer informatie over Arjan

Gebed! Leef mee! Wees betrokken op deze beweging en digitale zendingsstrategie. Deelnemen aan de financiële achterban van Arjan. Dat kan!

Per 1 januari 2020 is hij 32 uur aan het werk voor GlobalRize. De afgelopen jaren was hij al betrokken als Taalteamleider Spaans. Arjan coördineert het team van Begeleiders Taalteams, is betrokken bij het opzetten van de GlobalRize strategie in nieuwe talen o.a. in India en coacht in diverse taalteamleiders.

Voor zijn werk bij GlobalRize bouwt hij voor 100% zijn eigen achterban op voor financiële steun. Wil jij hem sponsoren voor deze missie? GlobalRize heeft een ANBI status, dus je gift is aftrekbaar. Label je gift met: t.b.v. Arjan Vaders.

Arjan Vaders

Sponsor Arjan

Liever zelf je gift overmaken via de bank?

Je kunt er ook voor kiezen om je geld zelf over te maken via de bank. Maak je gift dan over op rekeningnummer NL03 RABO 0300 5646 86 ten name van Stichting GlobalRize Nederland onder vermelding van Ondersteuning werk Arjan Vaders.