Sponsor een evangelist

De grootste impact in ons werk als GlobalRize vindt plaats op persoonlijk vlak. We zijn erop gericht persoonlijke contacten tot stand te brengen waarin het Evangelie wordt gedeeld en het leven met Christus voorgeleefd. Voor goede contacten is het enorm belangrijk de lokale situatie te kennen. Daarom willen we graag lokale evangelisten inzetten.

In veel landen staan financiële omstandigheden in de weg om als vrijwilliger beschikbaar te zijn voor GlobalRize. Er ontbreken bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen, zoals een goede internetverbinding of een laptop. Of het ontbreekt aan tijd doordat de lokale kerk niet in het levensonderhoud van hun evangelist kan voorzien en hij dus ook nog een betaalde baan heeft.

Om juist in deze gebieden meer mensen met het evangelie te kunnen bereiken, start GlobalRize een sponsorprogramma waarbij je een evangelist voor 20 euro per maand ondersteunt.

Over GlobalRize

Het motto van GlobalRize is: van scherm naar kerk. Dat doen we in drie stappen: massaal bereik via sociale media; verdieping via websites; en persoonlijk contact via chat en cursussen. Waar mogelijk willen we mensen bereiken in hun eigen taal. Waar dat niet lukt, is de voertaal Engels.

Doelstellingen

1. Werven

Evangelisten als chatter of mentor werven in landen waar veel mensen met ons in contact komen via de chat en de cursussen

2. Ondersteunen

Een maandelijkse bijdrage als tegemoetkoming verstrekken aan evangelisten die dat nodig hebben

3. Activeren

Betrokkenheid creëren onder lokale kerken waardoor zoekers makkelijker een passende gemeente vinden

4. Betrekken

Mensen in de achterban directer en meer persoonlijk betrekken bij het ‘veldwerk’ van GlobalRize

Hoe werkt het?

Om deze doelstellingen te bereiken kun je via GlobalRize een evangelist voor €20,- per maand sponsoren. Hij ontvangt deze bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor internetgebruik.

Wederzijds contact

Van de evangelist die je steunt, ontvang je iedere twee maanden een brief met enkele getuigenissen. Ook deelt hij zijn persoonlijke situatie met specifieke gebedspunten. Via GlobalRize is het mogelijk om een brief terug te sturen. Zo is er een direct en persoonlijk contact waarbij je heel direct meeleeft.

Selectie en werving

Evangelisten worden geworven door de sponsorcoördinator in het betreffende land. Hij kent de lokale situatie en taal en is via persoonlijk contact in staat de betrouwbaarheid en geschiktheid te beoordelen. Nieuwe evangelisten worden ook nog gescreend door de sponsorcoördinator Nederland en de chat- en mentorcoördinatoren.

Verantwoording

De sponsorcoördinator in Nederland stelt, samen met de coördinatoren in de verschillende landen een jaarverslag op. Daarin wordt zowel inhoudelijk als financieel verslag gedaan van de ontwikkelingen.

In welke landen?

India

In India is het christendom de op een na grootste minderheidsreligie na de islam, met ongeveer 28 miljoen volgelingen, die 2,3 procent uitmaken van de Indiase bevolking.

Meer info over India

Filipijnen

Op de Filipijnen is ongeveer  83% van de bevolking rooms-katholiek en het totaal aantal christenen is zelfs 94% van de bevolking. Protestantse christenen vormen bijna 11% van de bevolking.

Meer info over de Filipijnen
Gambia

Gambia

Ongeveer 90 procent van de inwoners van Gambia is moslim en 5 tot 8 procent is christen. Dit zijn circa 50 duizend rooms-katholieken en tienduizend protestanten.

Meer info over Gambia
Sponsor een evangelist in Kenia - klein

Kenia

Kenia ligt aan de oostkust van Afrika. Het land is ongeveer 18 x groter dan Nederland. Ongeveer 78% van de Keniaanse bevolking is (protestants) christen. 10% is moslim.

Meer info over Kenia
Venezuala

Venezuela

De Bolivariaanse Republiek Venezuela is een land in het noorden van Zuid-Amerika. Ongeveer 95% is rooms-katholiek, maar slechts een klein percentage gaat geregeld naar de kerk.

Meer info over Venezuala

Zuid-Afrika

In elk dorpje in Zuid-Afrika staat wel een kerk, en in de grote steden kan men tussen de vele kantoren en huizen meerdere kerken, moskeeën en synagoges vinden.

Meer info over Zuid-Afrika