Verhalen vanuit ons werkveld

Alfa Wijnveen: “Gebed brengt dingen in beweging”

Verhalen vanuit ons werkveld

Alfa Wijnveen: “Gebed brengt dingen in beweging”

Ze ervaart gebed als voeding en merkt dat bidden werkt als een motor. Alfa Wijnveen heeft veel te zeggen en te onderwijzen over bidden. Daarom schreef ze de cursus ‘Teach us to Pray’, waarin de cursist wordt meegenomen in een ontdekkingsreis om het eigen gebedsleven te verrijken. Tijd voor een interview met deze bijzondere vrouw.

 

Voor Alfa speelt gebed een heel belangrijke rol in haar leven en relatie met God: “Als kinderen van God spreken we met onze Vader door middel van gebed. Ik kan me niet voorstellen hoe een relatie met Hem zou werken zónder deze communicatie.”

Teach us to Pray

In het afgelopen halfjaar heeft Alfa voor GlobalRize samen met Esther Visser geschreven aan een cursus over gebed, Teach us to Pray. Daarin besteedt Alfa specifiek aandacht aan de werking van gebed en wat gebed doet met degene die bidt, met degenen voor wie gebeden wordt, en met hun relatie met God. 

“Voor veel mensen – ook christenen – is dit nieuw,” vertelt Alfa. “Ze zijn niet bekend met persoonlijk gebed en weten niet waarom bidden nodig is. Nieuwe gelovigen willen het graag leren, maar hebben in hun deel van de wereld vaak geen kerk in de buurt. Totdat we ze kunnen koppelen aan een kerk, proberen wij ze te helpen om hun gebedsleven vorm te geven. 

Mensen die al langer christen zijn, bidden vaak juist alléén maar in de kerk, en beleven gebed daar als iets religieus en ‘ingewikkelds’ dat aan allerlei regels moet voldoen.

Daardoor is voor beide groepen de eerste stap om te leren bidden. Niet zozeer om van alles te vragen, maar om in gesprek te gaan met hun Hemelse Vader.” 

 

Gebed als voeding

Alfa ervaart gebed als voeding. “God communiceert met ons door het Woord en door de Heilige Geest. En soms door andere mensen. Hij wil een relatie met ons hebben en gebed is het moment waarop Hij naar ons luistert. Het is niet voor niets dat Jezus het belang van gebed regelmatig benadrukte [red. o.a. in Mattheüs 6:5-15 en 7:7-11, Lukas 6:28 en 18:7].” 

Voor wie twijfelt aan de effectiviteit van gebed heeft Alfa een bemoedigende boodschap. “Gebed brengt wel degelijk dingen in beweging. Het werkt als een motor. Dat zie ik terug in de verhalen van mensen die contact met GlobalRize zoeken. Ze denken bijvoorbeeld ‘toevallig’ een advertentie van GlobalRize gezien te hebben, maar dan bleek er al langere tijd iemand voor hen aan het bidden dat ze tot geloof mochten komen. Toen ik zelf met het Portugese taalteam begon, vond ik al gauw vrijwilligers om me bij het werk te steunen maar er was niemand die kon helpen met vertaalwerk.”
Onder leiding van Alfa ging het team er specifiek voor bidden. Vervolgens diende zich iemand aan die de vertaling van de Bijbelleesplannen wel op zich wilde nemen. “Een jongen uit Brazilië. Het was hem ‘zomaar ineens’ ingegeven,” lacht Alfa dankbaar. “Opeens had hij beseft, ‘dat werk wil ik gaan doen!’ Maar hoe hij tot die gedachte gekomen was – geen idee!”

Ingrijpende gebedsverhoringen

Alfa benadrukt dat de uitwerking van gebed niet onderschat, of verkeerd benaderd moet worden. “Achteloos bidden om iets waar we eigenlijk niet achter staan, kan een uitwerking hebben die we niet wilden. En het is ook niet zo dat God alles maar in orde moet maken op de manier die wij willen.”  

Maar Hij gaat er wel mee aan het werk, en gebedsverhoringen kunnen heel ingrijpend zijn. Alfa vertelt over een jonge vrouw van een jaar of twintig die altijd heel depressief was geweest. Ze was aan een cursus van GlobalRize begonnen en kreeg Alfa als mentor. “Mijn moeder haat me,” had de jonge vrouw gezegd. “Ze schreeuwt altijd tegen me. Als ik een baan kan krijgen en het geld heb om weg te gaan, doe ik dat.” 

In plaats van te bidden voor een baan, stelde Alfa de vrouw voor dat ze iedere morgen, bij het wakker worden, zou bidden om vrede met haar moeder, en liefde voor haar moeder – de liefde zoals Jezus voor ons heeft. 

Daarna hoorde Alfa een tijdje niets van de vrouw. Maar toen de vrouw zich weer meldde, bleek er iets veranderd: “Ze had gedaan wat ik aangeraden had. De moeder was meerdere keren naar haar toe gekomen, schijnbaar met de bedoeling om ruzie te maken, maar had zich dan steeds weer omgedraaid zonder iets te zeggen. Uiteindelijk ontstond er aan tafel ook weer een gewoon gesprek. Er was rust gekomen.” 

Moslimvrouw uit Mozambique

Een andere vrouw nam contact op vanuit Mozambique. Haar streng-islamitische man, met wie ze al meer dan tien jaar getrouwd was, had meerdere andere vrouwen. Na een advertentie van GlobalRize gezien te hebben, begon ze aan een cursus, en stelde diepe vragen. Ze besefte dat haar huwelijk niet goed zat, en vroeg zich af of ze moest scheiden. Het Portugese teamlid dat haar mentor was, stelde gerichte vragen maar gaf geen advies inzake de scheiding. De vrouw volgde cursus na cursus en wilde ook een kerk gaan bezoeken. GlobalRize vond een kerk voor haar, en het Portugese team ging voor haar in gebed: dat ze goed ontvangen mocht worden en alles goed mocht verlopen. 

De vrouw meldde zich hoogstverbaasd terug: de voorganger in die kerk bleek de werkgever van haar man! Alfa: “God dóet wat met dat gezin. Die vrouw weet nu dat ze in Jezus gelooft en met Hem wil leven. We zijn heel benieuwd of haar man nu ook tot geloof zal komen, want we hebben al zo vaak gezien hoe God mensen bij elkaar brengt. In het bijzonder tijdens het chatten zien we daar voorbeelden van.”

Op het punt om op te geven

Het voorbeeld van het gebroken huwelijk van de Mozambikaanse vrouw staat niet op zichzelf, helaas. Alfa geeft aan zich in het begin van haar werk voor GlobalRize zeer belast te hebben gevoeld door alle verdriet en wanhoop waar ze mee te maken kreeg. “Door de verhalen over geweld en misbruik kon ik nachten niet slapen,” verzucht ze. “Bij de gebedskring van mijn kerk zei iemand: ‘Er is maar één manier: geef het aan God!’ Die nacht heeft zij voor mij gebeden. Ik stond op het punt om op te geven, maar die nacht heb ik goed geslapen. Ik voelde vrede en rust. Daarna heb ik nooit meer onrust ervaren.”

Gods leiding en de rust die alleen van Hem kan komen, zijn prachtige voorbeelden van de uitwerking die gebed kan hebben. Alfa vertelt er graag over. De gebedscursus die Alfa geschreven heeft wordt in eerste instantie in het Engels en Portugees uitgebracht. Er zijn echter ook al plannen om hem in het Nederlands beschikbaar te maken.

Mentoren nodig!

We zijn op zoek naar mentoren voor Teach us to Pray! Heb jij het verlangen om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een rijker gebedsleven, of ken je iemand die een goede mentor voor deze cursus zou kunnen zijn? Meld je/hen aan bij Emmie Kaljouw (emmie.kaljouw@globalrize.org).

Alfa Wijnveen is sinds 2020 betrokken bij GlobalRize en komt oorspronkelijk uit Angola.
Ze heeft de leiding over het Portugese taalteam van GlobalRize, dat een groot bereik heeft in met name Brazilië, Angola, Mozambique en natuurlijk Portugal zelf. 

 

Scroll naar boven