Verhalen vanuit ons werkveld

Azaad vindt een huwelijkspartner

Verhalen vanuit ons werkveld

Azaad vindt een huwelijkspartner

Een van onze trouwste medewerkers is Azaad Johnny uit India. Hij leidt het Telugu-team (Telugu is een taal in India die door zeker 90 miljoen mensen gesproken wordt). Tot zijn grote vreugde is hij op 9 februari 2023 getrouwd. De aanloop naar zo’n bruiloft gaat wel even anders dan wij gewend zijn.

Azaad vertelt dat hij al een paar jaar aan het bidden was voor een geschikte vrouw, iemand met wie hij samen God zou kunnen dienen. Een in India bekende voorganger wees hem op Asha. Zij zou wel een goede match voor hem zijn! “Ik ging bij haar thuis op bezoek”, vertelt Azaad. “Tijdens onze eerste ontmoeting hadden we een goed gesprek en deelden we onze getuigenissen. Ik was erg onder de indruk van het verhaal hoe Asha’s gezin tot geloof is gekomen. Wat heeft haar moeder trouw gebeden voor haar gezin. Na dertig jaar bidden heeft haar hele gezin Jezus als Verlosser leren kennen!”

In vuur en vlam

“Bij de tweede ontmoeting vertelde Asha dat ze al vijf jaar aan het bidden was voor een goede man. Ze zei dat ze van me hield en bereid was om samen met mij in Gods Koninkrijk te dienen.” Azaad werd getroffen door haar vurigheid. “Asha citeerde Leviticus 6:13: ‘Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het mag niet uitgeblust worden.’ Ik ervoer dat God de juiste partner voor me voorbereidde. Door dit prachtige gesprek over God werd mijn geest echt in vuur en vlam gezet en voelde ik duidelijk dat God tot me sprak. Hij bereidde me voor om Hem, zij aan zij met Asha, vol passie te dienen. Ik maakte een commitment aan haar en accepteerde haar aanzoek.”

Weerstand

Daarop stelden Azaad en Asha de trouwdatum vast op 9 februari 2023. De aanstaande bruiloft riep veel weerstand op bij de moslims in Asha’s familie. Ze probeerden de trouwerij tegen te houden. “We wilden een heilig christelijk trouwfeest, geen feest met islamitische rituelen. God heeft ons geholpen en gezorgd dat er niets terechtkwam van de plannen om ons feest te annuleren. Het was een wonder: er kwamen wel drieduizend gasten op onze bruiloft! Het was een fantastische dag. Alle eer aan God!”

Grote vrede

Asha groeide op als oudste dochter in een gezin met een moslimvader. Haar moeder was christen, en bad trouw voor haar man en gezin. Asha volgde sinds ze klein was alle regels van de islam en hield veel van God. Elke dag bad ze vijf keer per dag de islamitische gebeden. 

“Op een dag ging ik met mijn moeder naar een bidstond. De voorganger vroeg mij om neer te knielen, hij legde zijn handen op mijn hoofd en bad voor me. Ik weet niet wat er toen met mij gebeurde, maar ik moest een uur lang huilen. Vervolgens kreeg ik een grote vrede in mijn hart. 

Daarna ging ik het Nieuwe Testament lezen. Ik voelde nog meer vrede en begon dagelijks uit de Bijbel te lezen. Het gevolg was dat ik letterlijk verliefd werd op Gods Woord. Daarvoor had ik nooit vrede gekend. 

Wat wilde ik graag meer over Jezus weten! Ik nam Hem aan als mijn Verlosser en werd in 2012 gedoopt. Daarna verhuisde ik naar een andere staat voor mijn studie; ondertussen bleef ik in de Bijbel lezen. 

Al vaak heb ik geestelijke ervaringen gehad. Ik begon te vasten en te bidden, en verkondigde het evangelie aan mijn familie, vooral mijn vader. Alleen door Gods genade heeft mijn familie verlossing gevonden! Er is een grote passie in mijn hart om God te dienen. 

Intussen studeerde ik af als psycholoog en nu heb ik een baan in rehabilitatie. Vijf jaar lang heb ik gebeden voor een goede man. God heeft mijn gebeden verhoord en stuurde Zijn geliefde zoon Azaad Johnny. Ik ben zo gezegend dat ik met Azaad mocht trouwen! God heeft me gezegend en geeft mij de kans om Hem samen met mijn man Azaad te dienen. Alle eer aan God voor Zijn overvloedige genade, gunst en zegeningen voor mij.”

“Bid voor ons”

Momenteel heeft Azaad tien mensen in zijn team. Hij heeft een kantoor in Hyderabad (India) waar hij mentoren traint en aan het werk zet. Ook vertalen ze artikelen in het Telugu en nemen video’s op. Het team bidt voor de noden in de wereld en voor het werk in Gods Koninkrijk. Kortom, er gebeurt heel wat in dit eenvoudige kantoorgebouw. Azaad sluit zijn email af met: “Bid alsjeblieft voor meer mentoren voor het Telugu team. Bid ook voor Asha en mij.” Bid je mee?

Scroll naar boven