Verhalen vanuit ons werkveld

Cursist vertelt over jarenlange zoektocht naar de waarheid

Verhalen vanuit ons werkveld

Cursist vertelt over jarenlange zoektocht naar de waarheid

Een mentor uit Bangladesh vertelt over een cursist die opvalt door zijn diepe inzicht. ‘Het verhaal van Abdul heeft me echt geïnspireerd om me met mijn hele hart voor cursisten in te zetten,’ vertelt hij.

Cursist vertelt over jarenlange zoektocht naar de waarheid

‘Toen Abdul aan onze bijbelcursus begon, was ik verrast door zijn goede, doordachte antwoorden. “Hoe weet je dit allemaal?” vroeg ik hem. Toen vertelde hij me van de zoektocht in zijn leven.’

Tegenstrijdige verzen

Abdul: “Ik las een aantal boeken die geschreven zijn rond het tijdstip van overlijden van Mohammed. Ook heb ik bijna veertigduizend Hadith (overlevering van de leer in de islam) gelezen die zijn opgetekend door twaalf mensen, en de Koran. In veel moslimboeken staat dat het evangelie van Jezus Christus verdraaid is. De Koran niet, die is door Allah gestuurd. Maar ik kwam in de Hadith juist veel tegenstrijdheden tegen.

Ze zeggen dat de Bijbel door mensen veranderd is, maar ze leggen niet uit om welke delen het gaat. Ik heb de islam meer dan tien jaar grondig bestudeerd. In de Hadith staat dat in verschillende geschriften profetieën te vinden zijn over de komst van Mohammed, dus ik ging daarnaar op zoek. Ook de Bijbel las ik steeds opnieuw om daarin die profetieën te vinden.”

Vragen

“Tegelijkertijd verdiepte ik me in boeddhistische en hindoeïstische geschriften. Ik kocht de Talmoed (joodse overlevering op de Tenach, het Oude Testament) via Amazon. Bij het lezen rezen er vragen, waarin ik het christelijk geloof vergeleek met de andere religies, vooral met de islam. Wie is beter, een krijger of iemand die van andere mensen houdt?

Wie heeft meer macht, Mohammed of Jezus? Welke geschriften zijn beter bewaard, de Koran of de Bijbel? Welke beschrijving geeft de Bijbel van de hemel, welke de Koran? Wie moet ons verlossing brengen, Mohammed of Jezus?”

Aanraking van de Heilige Geest

“Al deze vragen beantwoordde ik zelf: volgens het Oude Testament is Jezus de beloofde Messias. Mohammed is dood, maar Jezus leeft nog. Mohammed was een krijger die veel mensen gedood heeft, maar Jezus hield van mensen. Zo kom ik tot overgave aan de Here Jezus Christus, door Zijn liefde. Door de aanraking van de Heilige Geest van de Here Jezus Christus heb ik de ware godsdienst gevonden.”

Scroll naar boven