Verhalen vanuit ons werkveld

Een bijzondere ontmoeting

Verhalen vanuit ons werkveld

Een bijzondere ontmoeting

Dyane uit Peru kreeg keer op keer te maken met zware tegenslag. Al sinds september 2021 heeft Arjan Vaders contact met Dyane, vooral via haar zus Evelyn. In april van dit jaar bezoekt Arjan Lima voor een conferentie. Daarom heeft hij aangegeven dat hij Dyane graag wil ontmoeten.

Een bijzondere ontmoeting

Arjan: ‘We hebben in het seminarie afgesproken. Ik zie op tegen de ontmoeting. Hoe zal Dyane erbij zitten? Wat moet ik haar zeggen? Ik weet van haar zus Evelyn dat ze na alle gebeurtenissen zwaar depressief is geweest, maar ook weer tot realiteitszin is gekomen. Ook houdt ze zichzelf groot, om geen extra last op haar moeder te leggen en er voor haar twee kleine kinderen te zijn. Ze kan nog steeds moeder zijn, beseft ze. Gelukkig zijn pastor Moises (ook actief als kerkzoeker voor GlobalRize) en zijn vrouw Mary uit Chili bereid om bij het gesprek aanwezig te zijn.’

Intens verdrietig

‘Dyane wordt door haar vader het seminarie ingeduwd in de rolstoel. Nogmaals vertelt ze ons zelf hoe ze de opeenstapeling van leed en verdriet beleefd en verwerkt heeft. Vanaf het overlijden van haar eerste kindje, tot de geboorte van haar derde kindje met keizersnee tijdens de coronapandemie. Ze vertelt dat ze op de IC, toen ze daar zuurstof kreeg, als in een droom de zorg en veiligheid van een man naast haar bed heeft ervaren. Een engel? Of Jezus zelf? schiet het door me heen. Ze is dankbaar dat ze nog leeft, maar is intens verdrietig dat haar man de Covid19 infectie niet heeft overleefd.’

Waarom ik?

‘Na twee maanden wordt ze tijdens haar werk overvallen en krijgt de kogel in haar ruggenwervel die haar per direct verlamt. Al in de auto heeft ze het door, ze kan geen kant meer op. ‘Waarom? Waarom ik?’ vraagt ze ons met tranen in de ogen. Ze zegt: “Ik ben Rooms-Katholiek en geloof in God, ik bid mijn rozenkransgebeden en heb geprobeerd het beste van mijn leven te maken. Ik ben goed voor anderen altijd geweest. Op het naïeve af zelfs. Waarom overkomt me dit allemaal? Ontbreekt me misschien nog iets wat ik moet leren? Ik ben niet boos op God, Hij geeft me het leven, dit is ergens goed voor.” Ze vertelt ons ook nog dat haar eigen vader in het verleden zeven kogels in het lichaam heeft gehad en door God herstel heeft gekregen. Dat geeft haar nu ook de hoop dat ze ooit weer kan lopen.’

Waarom jij niet?

‘Pastor Moises leidt het gesprek. Hij antwoordt met een vriendelijke wedervraag: Waarom jij niet? Dat is het antwoord. We weten niet waarom dingen gebeuren, maar we weten wel dat we mogen vertrouwen op een soevereine en almachtige, liefhebbende God Die het wel weet. Hij wil een persoonlijke relatie met ons en met jou. Tegelijk heeft Hij niet persoonlijk Covid-19 op je afgestuurd, dat is een virusinfectie die wereldwijd rondwaart en ook de kogel niet, want die komt van een overvaller die op jouw geld uit was.’

Ondraaglijke hoofdpijn

‘Moises vertelt over een elfjarige jongen in Venezuela die half verlamd raakte door een tumor in zijn hoofd. Hij herkende zelfs zijn moeder niet meer en had ondraaglijke hoofdpijn. De druk werd wat weggehaald door doktoren, maar verder was het niet te opereren. De familie en gemeente baden zonder ophouden om genezing. Na een aantal weken kon hij zijn vinger weer bewegen, na wat therapie en oefeningen kwamen alle functies terug en ook zijn geheugen. De doktoren konden bij een latere scan niets meer vinden in zijn hoofd en hij genas voor honderd procent. We horen het wonderlijke verhaal aan. “Die jongen, dat ben ik, die nu met je praat, Dyane,” besluit Moises.’

Vrede in het hart

‘Dyane is ondersteboven van dit verhaal, dit krachtige getuigenis van Gods genezende kracht. Ze opent haar hart helemaal en het Evangelie van Gods liefde in Jezus stroomt naar binnen, en bij haar vader, Jorge, gebeurt dit ook. Allebei nemen ze Jezus aan als Redder en Heer van hun leven tijdens het gebed dat Moises met hen bidt. Dyane straalt van oor tot oor, er is vrede met God en met haar situatie. Ze zit verlamd, met een kogel in haar rug, maar met Jezus in haar hart.’

Omringd met liefde

‘We lunchen met elkaar. Daarna geef ik haar mijn Spaanse bijbel en een dagboek van Trans World Radio. Moises belooft een kerk en pastor voor haar te zoeken. Mary wil via WhatsApp altijd naar haar luisteren en voor haar bidden. Ik beloof haar de link van de cursus te sturen om haar mentor te zijn als ik weer in Nederland ben. Carolina zal haar bemoedigende liederen sturen van YouTube. Zo hebben we allemaal een taak op ons genomen om in liefde, Dyane verder te begeleiden op afstand en haar op te nemen in Gods gezin. En… de cirkel van online – offline – en opnieuw weer online is weer rond.

Dyane gaat inderdaad de online bijbelcursus doen en krijgt Arjan als mentor. Daarover later meer…

Scroll naar boven