Verhalen vanuit ons werkveld

God vergeeft, zonder de omvang van onze zonden te meten

Verhalen vanuit ons werkveld

God vergeeft, zonder de omvang van onze zonden te meten

Lineo uit Lesotho was al christen toen ze aan de Bijbelbasiscursus begon. Toch heeft ze door de cursus een heel nieuwe kijk gekregen op de God van de Bijbel. ‘God vergeeft, zonder de omvang van onze zonden te meten.’ Dit is haar verhaal.

God vergeeft, zonder de omvang van onze zonden te meten

Ik weet nu dat God graag wil dat ik Hem vrijwillig liefheb, dat ik graag Zijn kind wil zijn. Eerder dacht ik dat ik geen keus had. Ik was vooral bang dat ik verkeerde dingen deed en zag de Bijbel als een streng boek waar dreiging vanuit ging.

Mijn geloof in Jezus Christus is verdiept omdat ik nu weet Wie Hij echt is. Ik begrijp nu dat Zijn komst naar de aarde en Zijn dood voor mijn bestwil waren. Ik geloof dat Hij de enige weg is naar het eeuwige leven met God.

Geen dwang

Ik weet nu ook hoe ik het aan moet pakken om anderen uit te nodigen om christen te worden en deel uit te gaan maken van de familie van christenen. Ik kan vertrouwen op de Heilige Geest om het hart van een ongelovigen te verzachten en hen te laten inzien dat ze God nodig hebben in hun leven. De Heilige Geest maakt ook duidelijk dat het een keus is en geen dwang, omdat God niet uit is op gedwongen volgelingen. Hij heeft vrienden en kinderen nodig die gelukkig zijn met Hem, zonder dat diegenen het gevoel hebben gevangen te zijn.

Het beste

Ik ben tevreden met mijn leven. Ik weet dat het niet Gods wil is dat mensen lijden. Zelfs als Hij lijden toestaat, betekent dat nog niet dat Hij plezier beleeft aan onze pijn. God wil alleen maar wat het beste is voor ons. Wij zijn Zijn trots: Hij heeft ons goed gemaakt, naar Zijn welgevallen. Ik weet nu ook dat ik mijn zonden regelmatig aan God moet belijden en om Zijn vergeving moet vragen, omdat ik altijd blootgesteld word aan zonde. God vergeeft, zonder de omvang van onze zonden te meten.

Verhelderend

Wat mij bij deze cursus het meest geholpen heeft, is dat ik vragen aan mijn mentor kon stellen. Ze gaf steeds ontzettend relevante antwoorden, vol met schriftverwijzingen en goede adviezen. Het is een geweldige en nuttige ervaring geweest op mijn leerweg als christen. De cursus was heel verhelderend. Ik dank God voor alles wat Hij voor me heeft gedaan, ook dat Hij deze cursus bij me in beeld heeft gebracht.

Scroll naar boven