Verhalen vanuit ons werkveld

Het mentor-zijn heeft me zelfbeheersing geleerd

Verhalen vanuit ons werkveld

Het mentor-zijn heeft me zelfbeheersing geleerd

Bij GlobalRize zijn we gezegend met mensen die blijk geven van een diep begrip van het evangelie. Nahiri Jean Charles (Ivoorkust) van ons Franstalige team is zo iemand. Sinds 2016 is hij een van onze mentoren.

Het mentor-zijn heeft me zelfbeheersing geleerd

Nahiri is taalkundige en dat is te merken aan de fijnzinnige manier waarop hij dingen verwoordt. Hij schrijft: ‘De Bijbel leert ons om ‘elkaar te verdragen’ (Kolossenzen 3:13 ) en ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Markus 12:31). Het ene vers helpt om het andere beter te begrijpen, en vice versa. Ik zou willen beargumenteren dat ‘liefde’ zoals hier genoemd een manier (of misschien wel dé manier) is om elkaar op een bijbelse manier te verdragen. Gods heilsplan voor ons mensen was een product van Zijn liefde. Zijn vergeving van onze ongehoorzaamheid in Christus wordt ingegeven door Zijn liefde voor ons.’

Dus Gods verdraagzaamheid voor ons is alleen te begrijpen uit Zijn onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde. Die verdraagzaamheid mogen wij weerspiegelen in onze liefdevolle houding naar onze naasten – ook, of juist, als die naasten van het padje af zijn.

Allerlei problemen

Nahiri vervolgt: ‘GlobalRize is het platform waar ik deze liefde in praktijk breng. Vaak zijn cursisten open tegen mij. Allerlei dingen biechten ze op: zonden op seksueel gebied, zoals overspel en pornografie, gezinsproblemen, sociale issues en allerlei andere moeilijkheden.

Voor mijn antwoorden put ik uit bijbelse verhalen, persoonlijke ervaring en lessen die ik van anderen heb geleerd. Mijn advies is vaak: ‘overdenk het Woord van God’, ‘bid onophoudelijk’ en ‘wandel altijd in gehoorzaamheid aan God’. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Here ondanks alles een krachtige liefde koestert voor mensen die struikelen.’

Zelfbeheersing

Nahiri wordt zelf gevormd: ‘Het mentor-zijn heeft mij ook wat geleerd: zelfbeheersing. Soms ben ik zo moe dat ik geen energie heb om goed op vragen in te gaan en geneigd ben om ze als ‘dom’ te bestempelen. Maar daar moet ik voorzichtig mee zijn. Een slecht antwoord kan veel kapot maken.

Het mooiste van het mentorschap is dat ik mensen tot geloof zie komen in Christus. En als ze al christen zijn, mag ik er getuige van zijn dat ze hun leven opnieuw aan Hem toewijden en geestelijk groeien.

Kort gezegd: mijn vrijwilligerswerk voor GlobalRize helpt me om Gods liefde te laten zien, te demonstreren; het helpt me om mijn persoonlijkheid verder te ontwikkelen; en het geeft me de gelegenheid om Gods grote kracht aan het werk te zien in de levens van Zijn mensen. Shalom!’

Scroll naar boven