Verhalen vanuit ons werkveld

“Het universum wil dat ik deze dingen weet”

Verhalen vanuit ons werkveld

“Het universum wil dat ik deze dingen weet”

“Soms heb ik het gevoel dat het universum wil dat ik deze dingen weet.” Zo omschrijft Wish*, een vrouw uit Pakistan, haar motivatie om de cursus ‘Het leven van Jezus’ te doen. “Ik heb geleerd dat het Woord van God het grootste wapen is tegen het kwaad. Dat is nieuw voor me.” Ze volgde de cursus via WhatsApp, waardoor zij en haar mentor snel op elkaar konden reageren. 

Willie Jonker, een van onze mentoren die al jaren trouw meedoet, begeleidde deze Pakistaanse. Als ze deze cursiste in januari 2024 toegewezen krijgt, kijkt ze eens goed naar het telefoonnummer. Het begint met 92: Pakistan! Een land waar het niet bepaald veilig is om christen te zijn. 

Ver afgedwaald

De jonge vrouw, een studente handel en administratie, vertelt waarom ze aan de cursus begonnen is: “Ik heb besloten om ‘The Life of Jesus’-cursus te doen omdat ik ver was afgedwaald van de Bijbel, God en Jezus Christus. Soms heb ik het gevoel dat het universum wil dat ik deze dingen weet. Willie, ik ben jou dankbaar dat je er voor mij als mentor wilt zijn.”

Enorme bemoediging

In april 2024 krijgt Willie een appje van Wish waardoor ze enorm bemoedigd wordt. Wish vertelt wat ze allemaal geleerd heeft van de cursus en van de interactie met Willie: “Ik heb zoveel nuttige dingen uit deze cursus gehaald. Ten eerste heb ik geleerd dat het Woord van God het grootste wapen is tegen het kwaad. Dat is nieuw voor me. Ten tweede heb ik inzicht gekregen in de gelijkenis van de zaaier en de soorten bodem waarin het zaad kan vallen. En ik heb geleerd hoe ontzettend belangrijk Jezus’ dood en opstanding zijn. Ik heb geleerd hoe we als volgelingen van Christus moeten leven. 

Ten slotte heb ik geleerd dat Jezus ons iedere keer vergeeft wanneer wij in overtreding zijn en om Zijn genade en vergeving vragen. Hij staat altijd klaar om ons te accepteren en te vergeven.” Ze bedankt Willie nogmaals: “Ik ben zo dankbaar voor jouw begeleiding. Dat waardeer ik enorm!”

Het Woord als wapen tegen het kwaad

Het intrigeert Willie wat ze zegt over haar ontdekking dat het Woord het beste wapen is tegen het kwaad. Ze scrollt terug in de WhatsAppgeschiedenis en leest nog eens over wat Wish zei in antwoord op een van de vragen van de cursus, die als volgt luidt: “In Hebreeën 4:15 staat dat Jezus medelijden heeft met onze zwakheden, omdat Hij in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Voel jij vrijmoedigheid om naar Jezus te gaan als je gezondigd hebt? Waarom wel of niet?” 

Haar antwoord: “Nee, de zware last van zonde voelt overweldigend; ik schaamde me en voelde me te zondig om naar Jezus te gaan toen ik gezondigd had. Want vaak is het zo dat als we tot zonde verzocht worden, we de zonde onbedoeld doen en we niet eens weten hoe we die zware schuld op ons geladen hebben. Tot nu toe miste ik het belangrijke deel: het Woord van God.” Met andere woorden: nu zij het Woord beter kent, weet ze wat zonde is en kan ze om vergeving vragen.
Ook zegt Wish dat ze ervaart dat de Heilige Geest in haar binnenste haar helpt om de juiste beslissingen te nemen als ze in een situatie komt waarin ze tot zonde verleid wordt: “Het is de vrees van de Heer die ons helpt om van zonden weg te blijven.”
Willie: “Nu ik ook mijn reactie nog eens lees, begrijp ik nog beter haar ontdekking dat Gods Woord het beste wapen tegen het kwaad is en het antwoord geeft op onze zonden.” Willie wees Wish op Romeinen 3:23-25 – we mogen te allen tijde naar Jezus gaan en weten dat we door Jezus gerechtvaardigd worden. 

Snellere communicatie

Willie ziet voordelen van het gebruiken van WhatsApp in plaats van het gebruikelijke platform Learnnn waarop we onze cursussen aanbieden: “De communicatie gaat sneller. Bij deze cursiste zie ik dat er tweemaal een periode van een paar weken pauze is geweest, maar op mijn vraag “Hoe gaat het? Ga je verder met de cursus?” kwamen de antwoorden: “Sorry ik was ziek”, en “Nu even erg druk ivm het examen”. Later liet ze weten: “Goedemiddag Willie! Ik heb al mijn toetsen heel goed gemaakt door Gods genade . Dank voor je steun en gebeden! Ik heb nu weer tijd om mijn reis met God te vervolgen.”

Dankbaar

Willie is blij dat cursisten minder snel lijken af te haken: “Een van de veranderingen in mijn antwoorden aan cursisten is dat ik de laatste tijd vraag of zij klaar zijn voor de volgende les. Wanneer ze daarop positief reageren, stuur ik snel de volgende les. Mijn indruk is dat cursisten nu langer doorgaan met de cursus en die vaker voltooien. Dat blijft voor mij een reden om dankbaar door te gaan als mentor. 

Ik mag ervaren dat het waar is wat er staat in Spreuken 11:25 ‘De zegenende ziel zal verzadigd worden, en wie te drinken geeft, zal ook zelf te drinken krijgen.’”

Mentoren gezocht

Verlang jij er ook naar om mensen te begeleiden op hun geestelijke zoektocht? We kunnen nieuwe mentoren goed gebruiken!

Scroll naar boven