Verhalen vanuit ons werkveld

Ik heb wanhopig een nieuw leven met God nodig

Verhalen vanuit ons werkveld

Ik heb wanhopig een nieuw leven met God nodig

In Thailand zijn ongeveer duizend mensen begonnen aan onze BiblBasics-cursus. Bij een aantal cursisten leidt het doen van de cursus tot een radicaal andere kijk op het christelijk geloof. En… er zijn cursisten bij die graag gedoopt willen worden!

Ik heb wanhopig een nieuw leven met God nodig

Aan het eind van de cursus krijgen cursisten de mogelijkheid om te vertellen wat ze hebben opgestoken. Een cursist vertelde ons:

‘Vroeger dacht ik dat christenen de zondigste mensen op aarde waren. Ze hoeven immers alleen maar hun zonden te belijden en dan worden ze er niet voor gestraft. Nu weet ik dat dat niet zo is. God beproeft christenen ook. Het gaat om volharding en vertrouwen op God, dan kun je staande blijven.’ In het Thaise boeddhisme is het van belang om goed karma op te bouwen – je goede daden moeten zoveel mogelijk de slechte compenseren. Van het uitwissen van schuld door vergeving is geen sprake.

Een ander vertelt: ‘Ik weet nu dat echte bekering nodig is. Wij moeten God vrezen en ons van zonde afkeren. We moeten niet denken dat we nonchalant met zonde om kunnen gaan. Dank God voor mijn mentor die me steeds goed advies heeft gegeven en bemoedigd heeft met Gods Woord.’

Verlangen naar de doop

Een andere vraag is: Wil je gedoopt worden?

‘Ja,’ vertelt een cursist, ‘ik heb wanhopig een nieuw leven met God nodig.’

Een ander geeft aan graag naar de kerk te willen:

‘Ik geloof nu in God. En een christen moet de sabbat eren. Maar hoe doe je dat als er in heel je provincie geen kerk te vinden is?’ Deze cursist geeft ook aan dat hij graag gedoopt wil worden. Dit antwoord laat zien hoe hard het nodig is om kerken te planten in gebieden waar die nog niet zijn.

De ware weg

Op de vraag ‘Geloof je in Jezus als je Zaligmaker? Als je nog twijfels hebt, wat zijn die?’ geeft een cursist als antwoord: ‘Ik geloof zonder twijfel in Jezus als mijn Verlosser. Ik ben er klaar voor om Zijn discipel te zijn. Ik ben er klaar voor om aan anderen te laten zien dat ik een kind van God ben. Wie in Christus gelooft, wordt gered van zonde.’

Een ander merkt dankbaar op: ‘Het kennen van de wil van God helpt mij om de goede en ware weg van het leven te vinden.’

Wat is het prachtig als mensen de waarheid van Jezus Christus ontdekken!

Scroll naar boven