Verhalen vanuit ons werkveld

Ik kreeg het verlangen om Jezus te zoeken

Verhalen vanuit ons werkveld

Ik kreeg het verlangen om Jezus te zoeken

Angelina begon aan onze online cursus ‘Eeuwig leven’. Haar mentor, Hennie van de Worp, sprak in de tweede les met haar over dopen: zij was nog niet gedoopt maar wilde dat in de toekomst wel doen. Hennie heeft toen met haar besproken dat het goed is om een kerk te gaan bezoeken.

Ik kreeg het verlangen om Jezus te zoeken

Helaas maakte Angelina daarna geen lessen meer… Totdat ze na tien maanden Hennie ineens weer een bericht stuurde. ‘Ik ben afgelopen zondag gedoopt!’ Ze maakte ook meteen weer een les van de cursus.

Verlangen naar Jezus

Later stuurde Angelina haar getuigenis zoals ze dat gehouden heeft bij haar doop. Ondanks dat ze niet met het geloof werd grootgebracht, kreeg ze al op jonge leeftijd een verlangen naar Jezus.

Angelina: ‘Het begon zo: ik was dertien en ik kreeg meer en meer het verlangen om Jezus te zoeken. Het gekste was dat ik al best veel wist, hoewel ik niet echt gelovig ben opgevoed. Mijn ouders waren katholiek, maar daar heb ik me nooit in verdiept.

Ik ging steeds op zoek naar wat het geloof echt is en in die zoektocht heb ik Jezus gevonden en Hem aanvaard in mijn hart. Hij heeft zich aan mij geopenbaard, zo ben ik Hem gaan leren kennen. Ik ben Hem elke dag zo superdankbaar dat Hij mij uit heeft gekozen om Zijn grootheid te laten zien, en dat Hij aan de mensen om me heen laat zien dat Hij voluit liefde is, dat Hij van ons houdt hoe we zijn. Want Hij zegt: kom naar Mij zoals je bent. Hij heeft mij echt laten zien wat liefde is.’

Een uitweg

‘Ik wist niet hoe het leven in elkaar zat. Ik wist niet hoe ik met mensen om moest gaan, maar Hij heeft mij Zijn liefde gegeven en mij geleerd hoe het leven is. Hij heeft mij geleerd dat ik uit liefde om moet gaan met anderen en dat ik een ander moet behandelen hoe ik zelf behandeld wil worden.

Ik heb veel gezien ik heb veel meegemaakt, maar de Here heeft me bij elke teleurstelling, elke pijn en bij alle moeilijkheden en verdriet een uitweg gegeven. Hij heeft me keer op keer laten zien dat Hij met mij is dat ik niet bang hoef te zijn. Want Hij zegt: Ik ben met u allen tot aan de voleinding van de wereld. Hij heeft me ook gezegd: Wist je niet dat je dit alles moest en moet meemaken om jou te krijgen daar waar ik wil dat je komt? Want hoe kun je een ander helpen als je pijn, verdriet en teleurstellingen niet zelf hebt gevoeld? Daarom wil ik me volledig aan Hem geven en mij laten dopen.’

Dooptekst

Angelina pakte ondertussen de cursus weer op. Hennie was dankbaar voor deze tijd samen. Ze vroeg Angelina naar haar dooptekst: ‘Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor een goed doel. Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen, die de Heer met een zuiver hart aanroepen.’ (2 Tim.2:21-22)

Hennie: ‘Angelina is een jonge vrouw. Deze tekst is met zorg voor haar uitgekozen – hij past goed bij haar.’

Scroll naar boven