Verhalen vanuit ons werkveld

Ik zal vanaf nu direct met God praten

Verhalen vanuit ons werkveld

Ik zal vanaf nu direct met God praten

Mensen bemoedigen vanuit het Woord van God is krachtig en helpt mensen echt verder. Wanneer dit gebeurt in de moedertaal van de mensen is het nog mooier. Else Mic in Roemenië bracht dit in praktijk en werd zelf weer bemoedigd door de reactie van haar cursiste.

Ik zal vanaf nu direct met God praten

De Nederlandse Else en haar Roemeense man Daniel wonen in Roemenië, waar ze leiding geven aan ons Roemeense team. Else is onder andere mentor van onze online cursus in het Roemeens.

Else vertelt: ‘Ik kreeg een cursiste met wie ik veel gesprekken heb gevoerd over haar persoonlijke leven. De dame in kwestie heeft veel meegemaakt, waardoor ze op zoek was naar antwoorden. Ik heb hierbij steeds geprobeerd te verwijzen naar de Bijbel om zo het Woord van God als direct antwoord te laten spreken op haar vragen.’

Direct met God praten

‘Deze vrouw schreef na afloop het volgende: “De cursus heeft me geholpen om beter te begrijpen wat Jezus uit liefde voor zondaars heeft gedaan. Ik ga de cursus nog eens doornemen voor mezelf. Wat is het fijn om in vertrouwen je zonden bij een persoon te kunnen belijden; ik zal vanaf nu direct met God praten over alles. Ik dank mijn mentor voor het geduld en begrip waarmee ze mijn vragen heeft beantwoord en ik zal nog veel aan deze gesprekken hebben.”

Een bemoediging voor haar, en daarmee ook voor mij!’

In de eigen taal

Wat is het mooi als je vanuit je eigen huis- of studeerkamer mensen van over de hele wereld kunt bemoedigen door de Bijbel te laten spreken. In het geval van Else is het extra waardevol dat ze de moedertaal van haar cursisten beheerst en het land en de cultuur kent. We zijn voortdurend op zoek naar mensen die onze taalteams kunnen versterken. Beheers jij het Roemeens en wil je meehelpen om Roemeens-sprekenden online op Jezus te wijzen?

Scroll naar boven