Verhalen vanuit ons werkveld

“Jezus haalde mij uit een leven van wanorde en zonde”

Verhalen vanuit ons werkveld

“Jezus haalde mij uit een leven van wanorde en zonde”

Jesús Enrique Garcés Castañeda komt uit een rooms-katholieke familie. Na een periode waarin hij los was van God, gaf hij zijn leven aan Jezus en werd voorganger. Daarnaast is hij nu actief als mentor voor GlobalRize. Jesús: “In GlobalRize heb ik een familie gevonden die mij begeleidt in mijn pastorale roeping om te groeien en uit te delen van wat God mij genadig heeft gegeven.”

Jesús Enrique had niet bepaald een gemakkelijke jeugd. Hij groeide op in armoede als vierde kind in een gezin van zes en kreeg pesterijen te verduren van zijn broers en zussen. Zijn vader had kinderen bij twee verschillende vrouwen en moest hard werken om beide gezinnen te onderhouden.  

Losbandige periode

Dankzij een peettante, Nelly Lara, kon Jesús Enrique naar school. Nelly nam hem vanaf zijn zesde elke zondag mee naar de Rooms-Katholieke kerk en raadde hem af om contact te hebben met protestanten. Jesús Enrique werd misdienaar en zelfs een mogelijke kandidaat om naar het seminarie te gaan. 

Op zijn zeventiende begon Jesús het geloof te ontvluchten en ging hij alleen nog maar naar de kerk uit gewoonte. Drie jaar later begon hij te lijden aan een vreemde ziekte die de zuurstofvoorziening naar zijn hersenen aantastte. Hij voelde zich teleurgesteld in God. Een jaar later begon hij aan een opleiding voor sportleraar. Het was het begin van een losbandige periode. 

“Ik kan niet zonder Christus leven”

Niet lang daarna ontmoette hij een meisje, Sabrina Castillo, door wie er opnieuw een ommekeer kwam in zijn leven. Ze accepteerde hem, inclusief zijn gezondheidsprobleem. Ze nam hem mee naar een gemeente waar hij Christus leerde kennen. In 2012 liet hij zich dopen. Jesús: “Ik dank God dat Hij mij uit een leven van wanorde en zonde heeft gehaald. Christen zijn is het beste wat mij kon overkomen. Ik kan, wil en weet niet hoe ik zonder Christus moet leven.”

Pastorale functie

In 2014 werd hij lid van de First Baptist Church van Duaca, een gemeente waarmee hij veel dalen en pieken beleefde. Jesús Enrique: “In 2018 ging ik naar het Baptist Bible Institute of Lara State waar ik in 2021 afstudeerde. In die periode mocht ik preken, samen met een andere ouderling die aan het Bijbelinstituut studeerde. In 2022 werd ik unaniem gekozen om een pastorale functie te bekleden binnen de gemeente.” De kerk telt momenteel 50 gedoopte leden. Twaalf mensen doen mee aan een discipelschapsprogramma. De gemeente is erg actief in evangelisatie en sociaal werk. 

 

Online verdieping

Jesús Enrique wilde verdieping van zijn geloof en zocht online naar discipelschapsmateriaal: “Ik vond de site van GlobalRize en begon halverwege 2022 enkele van hun cursussen te doen, te beginnen met Bible Basics. Mijn mentor had veel geduld met mij, bad voor mij, gaf mij raad en was mijn mentor in mijn pastorale bediening. 

Na die eerste cursus deed ik andere cursussen en begon ik interesse te krijgen om zelf online mentor te worden. Maar ik maakte me zorgen of ik dat wel kon. Ik bracht het in gebed en een maand later vulde ik het formulier in.”

Passie voor verlorenen

“Een poosje later nam onze broeder Arjan Vaders (Arjan is onze taalteambegeleider, red.) contact met me op en heeft me enorm geholpen. Eigenlijk motiveerde alles mij om mee te gaan doen: de volgorde van de lessen, de goed gekozen onderwerpen, de gezonde Bijbelse leer, de passie voor verlorenen en zending, en het gebruik van technologie als waardevolle bondgenoot in het discipelschapsproces. 

Alleen bij GlobalRize heb ik zoveel zorg en nadruk op Christus gezien. Ik heb nog nooit een site gezien die zoveel hulp biedt en er geen geld voor terug vraagt. In GlobalRize heb ik een familie gevonden die mij begeleidt in mijn pastorale roeping om te groeien en uit te delen van wat God mij genadig heeft gegeven. Het is voor mij een vreugde en een voorrecht om in deze organisatie te dienen tot eer en glorie van de Allerhoogste God!”

Scroll naar boven