Verhalen vanuit ons werkveld

Noor Fidel uit Libanon: “Ik verlangde naar échte verzoening”

Verhalen vanuit ons werkveld

Noor Fidel uit Libanon: “Ik verlangde naar échte verzoening”

Een gedreven discipel van Jezus met een bijzonder levensverhaal, dat is Noor uit Libanon. Samen met zijn vrouw is hij actief in het Arabische team van GlobalRize. Toen hij twaalf jaar was, werden tientallen van zijn dorpsbewoners afgeslacht door hun eigen buren. Dat kon hij niet rijmen met het geloof in een liefdevolle God. Maar diezelfde God liet hem niet los.

Tijdens het jubileumconcert hebben we het voorrecht om deze bijzondere collega te interviewen. Het verhaal maakt diepe indruk op alle aanwezigen.

“Van mijn achtste tot mijn twaalfde las ik elke zondag in de kerk voor uit de Bijbel”, vertelt Noor. “Daardoor groeide een diepe liefde voor Gods Woord in mijn hart. Maar toen arriveerde de oorlog (de Irak-Iranoorlog, red.) in ons dorp. Wij leefden altijd vreedzaam samen met de druzen, aanhangers van een religie met onder andere de islam als oorsprong. Dat veranderde totaal door de komst van het conflict.” Noor vertelt over een christelijke begrafenis die werd verstoord door de druzen. “Gewapende mannen lagen in hinderlaag achter de grafstenen toen de christenen op de begraafplaats kwamen. De schrik was groot toen ze het vuur openden op de begrafenisstoet. Maar tot hun teleurstelling lukte het de aanvallers om slechts drie mensen te doden. Vervolgens gingen ze de huizen langs en doodden overal de eerstgeborenen. Ons gezin ontsnapte aan deze tragedie, omdat wij die dag niet thuis waren.” 

Geloof kwijt

De jonge Noor raakte zijn geloof kwijt. “Dit vreselijke bloedbad kon ik niet rijmen met een liefdevolle God. Ik verloor verschillende neven aan deze slachting. We vertrokken uit ons dorp en gingen in een andere stad wonen.” Noor mocht God dan de rug hebben toegekeerd, God liet hém niet los. “In onze nieuwe woonplaats werd ons gezin uitgenodigd om naar de kerk te gaan. Zo kwam ik dus uiteindelijk toch weer in de kerk terecht en herontdekte ik de liefde van God. Er groeide in mij een verlangen om terug te gaan naar mijn dorp en verzoening tot stand te brengen tussen de christenen en de druzen.” Het zou echter nog jaren duren voordat Noor kon terugkeren. 

 

Radio-omroep

Intussen ging hij werken voor een radio-omroep die christelijke programma’s uitzond. “Mijn stem was te horen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Golfstaten. Mensen kwamen tot geloof door de radio-uitzendingen! Het mooie was dat ik veel van de mensen die christen geworden waren op mocht zoeken. Zo kon ik hen helpen om in het geloof te groeien. Dit werk bleek ook een hele goede voorbereiding te zijn op mijn werk voor GlobalRize. Ik deed veel ervaring op met moslims die christen werden.” 

Verzoening van het hart

Ondertussen liet het verlangen naar verzoening tussen de druzen en de christenen in zijn dorp hem niet los. Inmiddels waren er twintig jaar verstreken sinds hij en zijn familie vertrokken waren. “Van overheidswege waren er wel pogingen tot verzoening, maar dat bleef steken bij de oppervlakte. Echte verzoening kan alleen vanuit het hart komen.” Noor keerde terug en besloot om zich liefdevol op te stellen naar ál zijn buren, welke godsdienst ze ook aanhingen. “Vroeger bezochten de christenen en druzen elkaars begrafenissen en bruiloften, maar sinds het bloedbad was daar geen sprake meer van. Samen met een groepje christenen besloten we om die gewoonte in ere te herstellen. Als er een begrafenis was, gingen we erheen en condoleerden de familie; als er een bruiloft was, gingen we er ook heen en feliciteerden het bruidspaar. Op een gegeven moment kwamen de druzen ook naar de christelijke bruiloften en begrafenissen!”

Filter

Nu is Noor, samen met zijn vrouw, actief voor GlobalRize. “Wij zijn vaak de eersten die reageren op vragen of reacties die op onze posts komen”, vertelt hij. “Ik zie mijzelf als een filter. Soms geven moslims aan dat ze interesse hebben in het christelijk geloof. Voordat ik ze in contact breng met een zendeling of evangelist bij hen in de buurt, probeer ik in te schatten of hun belangstelling oprecht is. Een week lang onderhoud ik contact met hen. Door de ervaring die ik in het verleden bij de radio-omroep heb opgedaan, kan ik vrij goed beoordelen of het veilig is om ze door te verwijzen.” 

Noor maakt bijzondere dingen mee in zijn werk voor GlobalRize. Recent kreeg zijn vrouw een boodschap binnen van een man die in de gevangenis zat, omdat hij opgekomen was voor christenen. In die gevangenis had hij een heel bijzondere ontmoeting… 

Scroll naar boven