Verhalen vanuit ons werkveld

Yna Plat: tot op hoge leeftijd actief

Verhalen vanuit ons werkveld

Yna Plat: tot op hoge leeftijd actief

Yna Plat kijkt dankbaar terug op een aan God gewijd leven. Ook nu ze op hoge leeftijd is gekomen, is ze actief in Gods Koninkrijk. Ze heeft bijbelartikelen geschreven voor onze website biblword.net. Ze is als ‘een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt’.

Zending in Afrika

Al op haar zestiende was ze bezig met Gods leiding voor haar leven. ‘Ik bad uit de grond van mijn hart: Heer, wat wilt U dat ik zal doen? Na de Mulo (mavo) verder studeren of mijn moeder bijstaan (wat heel noodzakelijk leek)?’ Op een morgen werd ze wakker met een tekst op haar lippen, namelijk Mattheus 28:18-19. Yna: ‘Ik had geen idee wat er in die tekst zou staan, rende naar beneden en zocht het op in de Bijbel van mijn moeder. En alleen met haar deelde ik deze zeer emotionele ervaring!’

Ver-van-mijn-bed

Het begrip zending was voor Yna een ver-van-mijn-bed begrip. Toch liet ze zich enkele jaren later keuren voor de tropen; helaas werd ze afgekeurd. Vervolgens wist ze niet hoe ze het zendingsbevel dan wel in praktijk kon brengen. ‘Een jarenlange worsteling volgde, want ik wilde, koste wat het kost, de Heer gehoorzamen,’ vertelt Yna. Geleidelijk kreeg ze meer zicht op hoe ze God kon dienen. Het was een zoektocht met vallen en opstaan, en wachten op Gods timing. Yna: ‘Later leerde ik hoe ik beter de taken kon ontdekken, die God voor me bedoelde. En naderhand ook, hoe te luisteren naar Gods stem.’

Zending dichter bij jong en oud

Yna werkte tien jaar met veel voldoening als onderwijzeres in het basisonderwijs. Toen deed ze in geloof een stap in het onbekende en werd pr-medewerker bij het Zeister Zendingsgenootschap. Daar werd ze gekozen om secretaresse te worden van ds. Ype Schaaf, met voorbijgaan van een aantal professionele krachten. Yna assisteerde hem bij het opzetten van bijbelgenootschappen in diverse landen in Afrika.

Daarna ontvouwde zich een veelkleurig palet van dienstverlening, vooral voor de zogeheten geloofszendingen. Yna: ‘Ik kwam met voorstellen hoe je zending dichter bij jong en oud kunt brengen. Tot mijn grote verbazing werden mijn voorstellen landelijk, maar later ook in de ‘zendingswereld’, toegepast.’

Yna hield onder meer op scholen presentaties over zending. Ook deed ze vertaalwerk, onder andere voor Corrie ten Boom. Yna: ‘Verder mocht ik het middel zijn om een aantal jonge mensen de weg te wijzen naar het zendingsveld. En ik mocht deel uitmaken van het bestuur van wat toen de Afrika Zending heette.’

God baande de weg

Ondertussen moest Yna wel voor inkomen zorgen, en kreeg ze een deeltijdbaan als remedial teacher. Dat was bijzonder, omdat deze functie destijds nog niet bestond. ‘De Heer baande voor mij deze weg, die een ideale combinatie was van een vast inkomen en veel vrije tijd – om te kunnen besteden aan zendingswerk,’ vertelt ze dankbaar. ‘En nog steeds mag ik, inmiddels op hoge leeftijd, hierbij betrokken zijn.’

Artikelen voor biblword.net

In 2016 gaf een vriendin Yna een blad, waarin Marten Visser, missionair directeur van GlobalRize, om medewerkers vroeg. Yna: ‘Sindsdien ben ik begonnen met artikelen uit het Engels te vertalen. En naderhand kreeg ik de gelegenheid zelf artikelen te schrijven.’ Ze schreef artikelen over Gods leiding, bekering en hoe te luisteren naar Gods stem.

Iemand moedigde haar aan om haar ervaringen op te schrijven. Dat deed ze en noemde de bundel ‘Een verleden in vogelvlucht’. Yna: ’Deze terugblik is een uiting van dankbaarheid en van grote verwondering! Verwondering over zo’n machtige God, Die Zijn kinderen heel persoonlijk wil leiden. Aan Hem alle eer!’

Scroll naar boven