Verhalen vanuit ons werkveld

Zekerheid over het eeuwige leven

Verhalen vanuit ons werkveld

Zekerheid over het eeuwige leven

Een heel leger mentoren is actief voor GlobalRize. Zij begeleiden mensen die onze online Bijbelcursussen doen. Prachtig om te doen, maar het kan ook frustrerend zijn als cursisten voortijdig stoppen of nauwelijks antwoord geven op vragen die mentoren stellen. 

Daarom koesteren we mooie getuigenissen en citaten die we krijgen. Die delen we graag, zodat we elkaar kunnen bemoedigen om ons te blijven inzetten. Mensen met het evangelie bereiken heeft eeuwigheidswaarde, en juist dat komt terug in onderstaande fragmenten. 

Het beloofde paradijs

Zo schreef een cursist met de naam Justin Case als antwoord op de vraag waar hij het meest aan had in de cursus: “’Ik ben zie nu in en geloof echt dat Jezus stierf voor mijn zonden en daarom zal ik alleen Hem volgen en op zijn leiding vertrouwen, terwijl ik uitzie naar het beloofde paradijs in de hemel.”

 

Daniel Kadson Elias uit Nigeria legt uit hoe zijn kijk op het christelijk geloof veranderd is door de cursus: “Deze Bijbelbasiscursus heeft mijn geloof in Gods eeuwige plan voor de redding van mensen door zijn eniggeboren Zoon, de Here Jezus Christus, versterkt. De antwoorden van mijn mentor waren heel leerzaam en hebben voor mij de leer van eeuwige zekerheid verhelderd. Dat was voor mij namelijk lange tijd niet duidelijk, maar door zijn antwoorden heb ik nu rust en zekerheid over dat onderwerp.”

 

Photo by Joshua Earle on Unsplash

Scroll naar boven