Functie gerelateerd

    Persoonlijke informatie

    We verwachten van onze medewerkers en vrijwilligers dat ze zich kunnen vinden in wat we uitdragen in onze berichten en artikelen en dat ze zich herkennen in wat hier vermeld staat.

    We gaan ervan uit dat je kennis hebt genomen van de Globalrize.nl en van de Bijbelwoord Facebookpagina.

    Als je belangstelling uitgaat naar een vacature in het Engelstalige werk, verzoeken we je ook kennis te nemen van www.facebook.com/Biblword en van de artikelen op www.biblword.net.