Niet verplicht
Indien van toepassing
Indien van toepassing

We verwachten van onze medewerkers en vrijwilligers dat ze zich kunnen vinden in wat we uitdragen in onze berichten en artikelen en dat ze zich herkennen in wat hier vermeld staat. Ik geef ook toestemming dat mijn bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt door GlobalRize (zie privacy policy).

Kun je hiermee instemmen? *

We gaan ervan uit dat je kennis hebt genomen van de Globalrize.nl en van de Bijbelwoord Facebookpagina.

Als je belangstelling uitgaat naar een vacature in het Engelstalige werk, verzoeken we je ook kennis te nemen van Biblword facebookpagina en van de artikelen op Biblword.net.

Bedankt. Uw formulier is verzonden.
Helaas. Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het verzenden.