< Bekijk alle vacatures

Medewerker Kerkelijke Kaart Nederland (telefonisch contact)

Tijdsbesteding: +/- 4 uur per week (vrijwilligersvacature)

Nederland is een land met een rijk christelijk verleden, maar ook een land dat snel seculariseert. Slechts 29% van de bevolking beschouwt zichzelf als lid van een kerk, en slechts 9% van de bevolking geeft aan minstens eens per maand een kerkdienst te bezoeken. Het religieuze landschap in Nederland is ook ingrijpend veranderd door de komst van vele allochtonen, zowel moslims, christenen, als aanhangers van andere godsdiensten.

In deze situatie is kerk en kerklidmaatschap geen vanzelfsprekendheid meer. Doel van GlobalRize is buitenkerkelijken met het Evangelie te bereiken o.m. door aandacht voor kerkplanting. Om dit te ondersteunen is een database ontwikkeld waarin informatie over kerklidmaatschap en kerkgang per woonplaats kan worden opgeslagen. Internationale ervaring heeft uitgewezen dat het zichtbaar maken van deze informatie op kaarten een belangrijke bijdrage levert aan visieontwikkeling voor kerkplanting in gebieden waar de kerk zwak is of zelfs afwezig is.

We zijn met een aantal enthousiaste vrijwilligers dit project aan het uitvoeren. We zoeken vrijwilligers die met ons willen werken dit project. We zoeken vooral mensen die telefonisch contact gaan leggen met het secretariaat/scribaat van kerken/genootschappen om informatie op te vragen. Zo maken we een complete kaart van kerkelijk Nederland.

Taken 

  • telefonisch gegevens/data bij kerkelijke gemeentes inwinnen
  • deze gegevens invoeren op de website
  • (mondeling) rapporteren aan projectleider

Jouw profiel

  • overtuigd christen
  • communicatief, met name ook goed in telefoongesprekken
  • +/- 4 uur per week beschikbaar

Wil je met ons meewerken? We komen graag met u/jou in contact. Meer informatie/aanmelden kan via [email protected], of via WhatsApp op 06 46 95 00 38.

Geïnteresseerd?

Vul het vacatureformulier zo volledig mogelijk in en wij nemen contact met je op.

Ga naar het formulier

Is dit jouw vacature niet?

Bekijk alle vacatures op onze overzichtspagina om te kijken of je een andere bijdrage kunt leveren binnen GlobalRize.

Alle vacatures