< Bekijk alle vacatures

Medewerker Kerkelijke Kaart Nederland

Minimale tijdsbesteding: 4 uur per week (vrijwilligersvacature)

GlobalRize verkondigt het Evangelie via het internet. Maandelijks worden tientallen miljoenen mensen, uit alle landen ter wereld, bereikt. GlobalRize werkt massaal via social media, verdiepend via websites en persoonlijk via e-cursussen.

In Nederland hebben we een rijk christelijk verleden, maar de secularisatie zet door. En het religieuze landschap in Nederland is ook ingrijpend veranderd door de komst van vele allochtonen, zowel moslims, christenen, als aanhangers van andere godsdiensten.

Doel van GlobalRize is buitenkerkelijken met het Evangelie te bereiken o.m. door aandacht voor kerkplanting.  Om dit te ondersteunen is een database ontwikkeld waarin informatie over kerklidmaatschap en kerkgang per woonplaats kan worden opgeslagen. Internationale ervaring heeft uitgewezen dat het zichtbaar maken van deze informatie op kaarten een belangrijke bijdrage levert aan visieontwikkeling voor kerkplanting in gebieden waar de kerk zwak is of zelfs afwezig is. 

Wat houdt Medewerker Kerkelijke Kaart Nederland in

  • inwinnen en verzamelen van gegevens van kerken, kerklidmaatschap en kerkgang 
  • aansturen van vrijwilligers die data invoeren en/of zelf data invoeren
  • verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van data over een groep kerkgenootschappen

Jouw profiel

  • Overtuigd christen
  • Analytisch ingesteld
  • Kennis van (een deel van) de kerkelijke kaart in Nederland  
  • Communicatief 

Hebt u belangstelling voor deze functie of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met operationeel directeur Frans de Lange, 06-53233991, [email protected].

Geïnteresseerd?

Vul het vacatureformulier zo volledig mogelijk in en wij nemen contact met je op.

Ga naar het formulier

Is dit jouw vacature niet?

Bekijk alle vacatures op onze overzichtspagina om te kijken of je een andere bijdrage kunt leveren binnen GlobalRize.

Alle vacatures