Verantwoording

Stichting GlobalRize draagt de verantwoordelijkheid voor de impact die we hebben op de mensen die we wereldwijd bereiken met onze activiteiten, voor de financiële middelen die aan ons beheer worden toevertrouwd en voor een grote groep medewerkers en vrijwilligers die zich voor het werk inzetten. We willen hier op een zorgvuldige manier mee omgaan en ook rekenschap hierover kunnen afleggen. Op deze pagina publiceren we onze beleidsdocumenten, jaarverslagen en procedures rondom goed bestuur, financiële verantwoording en integriteit.

Publicaties

Goed Doel en ANBI

Als donateur moet je er op kunnen vertrouwen dat jouw bijdrage aan stichting GlobalRize goed terechtkomt. Stichting GlobalRize is een CBF Erkend Goed Doel, dat betekent dat we voldoen aan strenge normen, dat we verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren. Klik hier voor ons Erkenningspaspoort van het CBF.

 

GlobalRize is door de Belastingdienst ook aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kun je als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. 

Klachtenprocedure

Stichting GlobalRize wil een betrouwbare en transparante organisatie zijn voor iedereen die gebruikmaakt van onze dienstverlening, én voor onze donateurs, sponsoren, partners en andere belanghebbenden. We hechten er waarde aan om zorgvuldig om te gaan met opmerkingen, suggesties en klachten die er leven. Daarom behandelen we klachten volgens deze vastgestelde klachtenprocedure.

Meldpunt integriteit

Stichting GlobalRize biedt de mogelijkheid aan zowel medewerkers/vrijwilligers als externe personen om via meldpunt@globalrize.nl een melding te doen van vermoedelijke schendingen van integriteit. Je kunt hierbij denken aan belangenverstrengeling, intimidatie, diefstal en verwijtbare nalatigheid. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar ons Integriteitsbeleid en de procedure meldpunt integriteit.

Scroll naar boven