Zendeling vanuit huis

Mentor Jan van Bemmel: “Mooi dat GlobalRize geen robot is”

“Het spreekt me aan dat we bij GlobalRize het evangelie vertellen op een moderne manier, via internet”, zegt voormalig hoogleraar Jan van Bemmel (81). Hij begeleidt voor GlobalRize cursisten die de Engelstalige Bijbelbasiscursus doen. “We bereiken mensen op een laagdrempelige manier, ook mensen die eenzaam zijn. Ik mag hen bemoedigen en vertellen dat ze beelddrager zijn van God. Dat is voor mijn zendingswerk een belangrijk uitgangspunt. Ik vind het mooi dat GlobalRize geen robot is. De antwoorden op vragen komen van echte mensen. Dat is voor de vraagstellers heel belangrijk.”

Islamitische omgeving

Van Bemmel vertelt dat de discipelen van de Here Jezus mensen ontmoetten op hun reizen, Bijbelstudie met hen deden en zaken bespraken, en daarna verder reisden maar contact hielden via brieven. Het losse contact dat hij nu, via internet, heeft met zijn studenten, vindt hij nauwelijks te vergelijken met de werkwijze van toen, omdat hij ze niet persoonlijk leert kennen en na de begeleiding weer loslaat. “Toch kun je mensen in een islamitische omgeving en mensen in eenzaamheid prima en neutraal benaderen via internet”, vindt Van Bemmel. Bovendien kun je via internet veel mensen tegelijkertijd benaderen.

Bijbelse voorbeelden

De mentor ondersteunde driemaal een predikant uit Afrika en veel christenen die een Bijbelstudie volgen. Hij krijgt vooral vragen uit Afrika, India en Bangladesh, omdat hij de Engelstalige cursus begeleidt. “Soms vragen mensen me hoe ze verlost kunnen worden van hun zonden”, vertelt Van Bemmel. Dan citeert hij wat Jezus zegt in de Bijbel, en hij laat Jezus’ ontmoetingen met gewone mensen zien zoals die met Zacheüs de tollenaar. “Ik vind het fijn dat de cursus schriftelijk gegeven wordt omdat de beantwoording van een vraag soms onderzoek vergt en er ook vragen zijn waarop ik geen antwoord heb”, vertelt de mentor. “Ik vind het mooi om mensen op de verlossing te wijzen en de Bijbelse voorbeelden te zien van David, Petrus en Paulus, die grote zonden deden maar toch weer bij God mochten komen. Dat bemoedigt mensen.”

Word vrijwilliger

Drie miljard mensen hebben nog nooit van Jezus Christus gehoord. GlobalRize wil hen het Evangelie vertellen. Met meer vrijwilligers kunnen we nóg meer mensen bereiken. Helpt u mee?

Help mee

GlobalRize
Elzenweg 1A
8096 RV Oldebroek

E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)525 795 002