Zendeling vanuit huis

Juanita Lucasan wil skills gebruiken voor de blijde boodschap

“Ik wil mijn talenten inzetten om de goede boodschap van de Here Jezus te verspreiden”, vertelt de 19-jarige Juanita Lucasan. De communicatiestudent werd in juni door directeur Frans de Lange verwelkomt als vijfhonderdste vrijwilliger van organisatie GlobalRize, die zending bedrijft via internet. “Wereldwijd zoeken mensen antwoord op geloofs- en levensvragen, en zij kunnen, via de chat, terecht bij ons”, vertelt De Lange die hoopt dat Juanita haar leven lang vrijwilliger zal blijven. “We zijn dankbaar dat Juanita ons als grafisch ontwerper gaat bijstaan.”

“Ik had nog nooit van zendingsorganisatie GlobalRize gehoord”, bekent Juanita. Directeur Frans de Lange vertelt dat bijna vijfhonderd vrijwilligers dagelijks, wereldwijd chatgesprekken voeren over geloofs- en levensvragen, en dat ruim tweehonderd mentoren jaarlijks tienduizenden Bijbelcursisten ondersteunen, en hen willen begeleiden van computerscherm naar een Bijbelgetrouwe, plaatselijke kerk.

Vormgeven voor de zending

“Ik wil God dienen met mijn talenten, zoals met het vormgeven van een Bijbeltekst”, zegt Juanita die op Instagram zag dat zendingsorganisatie GlobalRize veel vrijwilligers zoekt, waaronder vormgevers voor Biblword. Ze bedacht zich geen moment en gaf zich op. “Ik was verbaasd dat ik vanuit Nederland zending kan bedrijven, bijvoorbeeld in Afrika”, lacht Juanita. Het spreekt haar aan dat de zendingsorganisatie mensen via sociale media wil bereiken met het evangelie. Juanita is blij dat ze kan daaraan kan bijdragen. “Ik vind het mooi dat ik mijn vormgevers-skills kan gebruiken voor de blijde boodschap.”

Word vrijwilliger

Drie miljard mensen hebben nog nooit van Jezus Christus gehoord. GlobalRize wil hen het Evangelie vertellen. Met meer vrijwilligers kunnen we nóg meer mensen bereiken. Helpt u mee?

Help mee

GlobalRize
Elzenweg 1A
8096 RV Oldebroek

E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)525 795 002