Nieuws vanuit onze organisatie

Achterban draagt steentje bij aan GlobalRize Zendingshuis

Nieuws vanuit onze organisatie

Achterban draagt steentje bij aan GlobalRize Zendingshuis

Nieuws vanuit onze organisatie

Achterban draagt steentje bij aan GlobalRize Zendingshuis

Vanaf het allereerste begin is het GlobalRize Zendingshuis medemogelijk gemaakt door onze achterban. We zijn gezegend met ondernemers die garant staan voor de benodigde leningen, maar juist spontaan georganiseerde acties laten zien dat GlobalRize breed gedragen wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is een verkoopactie tijdens het evenement ‘Urk in Wintersferen’.

De winter ligt al enige tijd achter ons, maar nu het moment nadert dat we gaan verhuizen naar onze nieuwe stek op ’t Harde, is het leuk om de acties die hieraan hebben bijgedragen nog eens voor het voetlicht te brengen. November 2022 was de eerste keer na de Corona-beperkingen dat het evenement Urk in Wintersferen weer plaats kon vinden en zoals ieder jaar deed de familie Kaptijn hier aan mee. In het huis van medewerker Jelle Kaptijn richtten zij een authentieke bakkerij annex lunchroom in waar heerlijke verse producten gekocht konden worden.

Foto van toonbank buiten met familie Kaptijn
Groeiend evenement

Sinds 2013 wordt ieder jaar een deel van het oude dorp van Urk omgetoverd naar de eilandtijd van weleer. Qua stijl is het evenement te vergelijken met het Dickensfestival of  ‘Kerst in Oud Kampen’. Op een afgezet parcours is alles rondom een bepaald thema ingericht zoals de tijd van de inpoldering en de spanningen die dat met zich meebracht of de periode dat er een interneringskamp op Urk was vanwege de Eerste Wereldoorlog. Het evenement is in de loop van de jaren geprofessionaliseerd en trekt nu meer dan 10.000 bezoekers.

Authentieke bakkerij

De broer en zus van onze medewerker doen al enkele jaren mee aan dit evenement met de bakkerij. Dit jaar liep het parcours langs het huis van Jelle en werd besloten dat hierin ook wel een lunchroom kon worden ingericht. Buiten stond een toonbank met heerlijke koek, binnen werden verse wafels gebakken en er was koffie, thee en chocolademelk verkrijgbaar. Dit alles viel zeer in de smaak bij de bezoekers getuige de leegverkoop van alle voorraad.

Prachtige opbrengst

Omdat het evenement niet commercieel is, kiezen de meeste uitbaters om de opbrengst aan een goed doel te geven. De bakkerij van de familie Kaptijn bestemde de opbrengst voor een lokaal zendingsechtpaar en de bouw van het GlobalRize Zendingshuis. Dit resulteerde in een prachtig bedrag van 2250 euro waarmee een flinke steen werd bijgedragen.

Sfeerimpressie
Scroll naar boven