Nieuws vanuit onze organisatie

Amhaars team voorziet in grote behoefte

Nieuws vanuit onze organisatie

Amhaars team voorziet in grote behoefte

Nieuws vanuit onze organisatie

Amhaars team voorziet in grote behoefte

In het nieuws wordt er maar weinig aandacht aan besteed, maar dat verandert er niets aan dat Ethiopië wordt verscheurd door conflicten. Dat stelt ons Amhaarse team (Amhaars is de taal van Ethiopië) voor enorme uitdagingen. Tegelijkertijd is deze online bediening tot grote zegen!

Het team is actief sinds maart 2021 en sindsdien zijn er mooie stappen gezet. Er zijn ongeveer tienduizend mensen bezig met een online cursus! Het online Bijbelonderwijs blijkt hard nodig te zijn.

Welvaartsevangelie

Vanwege de beroerde economische situatie in Ethiopië zijn welvaartspredikers er heel populair. Woudineh, onze taalteamleider Amhaars, vertelt: “Deze precaire financiële situatie heeft een vruchtbare bodem gecreëerd voor de verspreiding van het welvaartsevangelie. Veel mensen gaan naar kerken in de verwachting ‘goed nieuws’ te horen over hun gezondheid en rijkdom. Welvaartspredikers spelen in op dit verlangen door loze beloften te doen via hun verdraaide evangelie.”

Enorm dankbaar

Met de Bijbelkennis van zowel predikanten als kerkgangers is het droevig gesteld. Dat creëert een voedingsbodem voor on-Bijbelse ideeën. Cursisten zijn enorm dankbaar voor de online Bijbelcursussen. Woudineh: “Daardoor hebben ze de basisprincipes van verlossing en christelijk leven kunnen verkennen. Velen geven toe dat ze net zijn begonnen met het lezen van de Bijbel als gevolg van de cursussen die ze volgen. De bediening van GlobalRize heeft hen aangemoedigd om zich met de Bijbel bezig te houden, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op wat de welvaartspredikers zeggen. Zowel ‘cultuurchristenen’ als degenen die net tot geloof zijn gekomen, hebben veel baat bij deze online bediening.”

Zeer effectief

Woudineh is ook heel positief over de mogelijkheden die online zending biedt: “Online evangelisatie is zeer effectief. Mensen hoeven niet langer te wachten op een toevallige ontmoeting met iemand die de boodschap van Jezus met hen kan delen; dat geldt vooral voor degenen die in afgelegen gebieden wonen. Een van mijn cursisten diende bijvoorbeeld in het leger en had nauwelijks vrije tijd, waardoor hij geen gelegenheid had om naar de kerk te gaan of iemand te ontmoeten die met hem over Jezus zou kunnen praten. Hij kwam een van onze GlobalRize ​​Facebook-advertenties tegen, waarin hij werd uitgenodigd deel te nemen aan een online Bijbelstudie. Hij was dolgelukkig toen hij begeleiding kreeg bij het lezen van de Bijbel en al zijn vragen werden beantwoord.”

Krimp van aantal mentoren in plaats van groei

Intussen kampt het team met flinke moeilijkheden. De duizenden cursisten worden door slechts zes mentoren begeleid en op een bepaald moment raakten twee mentoren uit beeld vanwege de aanhoudende conflicten in het land. Woudineh zei hierover in 2023: “Helaas bleken twee van onze mentoren in de hoofdstad te zijn van de regio waar recent een conflict uitbarstte, en we hebben nu al een maand geen contact meer met hen. De cursisten die door hen begeleid werden, moesten verdeeld worden over ons vieren. Ons oorspronkelijke plan was juist om ons team uit te breiden om de groeiende vraag aan te kunnen, maar nu hebben we te maken met krimp.” Ook het ontbreken van een betrouwbare internetverbinding zorgt voor grote uitdagingen.

Diepgaande impact

Woudineh besloot met de woorden: “De bediening van GlobalRize in het Amhaars heeft een diepgaande impact in Ethiopië, een land waar het welvaartsevangelie diepe sporen trekt en dat wanhopig behoefte heeft aan de vrede van Jezus. We zijn zeer dankbaar voor de kans om samen te werken met GlobalRize bij het brengen van de levensveranderende boodschap van Gods Woord aan onze mede-Ethiopiërs, en we kijken ernaar uit om ons bereik uit te breiden met de hoop dat nog meer levens veranderd zullen worden door de genade van Jezus Christus.”

Steun het Amhaarse team met jouw gebed!

Bid met ons mee dat:

  • Er vrede komt in Ethiopië
  • De twee mentoren die sinds 2023 uit beeld zijn, veilig en wel terugkomen
  • Er zich meer capabele en toegewijde mensen aan zullen sluiten bij het team, zodat het bereik van het team zal groeien

 

Scroll naar boven